Op 22 mei werd het nieuws bekend gemaakt dat priester Rik Verbeke (1961), geboren in Izegem, de nieuwe pastoor zou worden van de Oostkampse Franciscusparochie. E.H. Rik Verbeke heeft het geluk gehad om op te groeien in een eenvoudige, maar zeer warme en gelovige thuis. Zijn vader was een timmerman en zijn moeder huisvrouw. In het VTI van Izegem waar Rik Industriële Wetenschappen volgde, had hij heel goeie contacten met priester Omer Hommez. Deze heeft zeker een grote invloed gehad op de keuze om priester te worden. "Ook de Chiro en de KAJ waren bepalende factoren tijdens mijn jeugdjaren. En ik mag zeker de jong...

Op 22 mei werd het nieuws bekend gemaakt dat priester Rik Verbeke (1961), geboren in Izegem, de nieuwe pastoor zou worden van de Oostkampse Franciscusparochie. E.H. Rik Verbeke heeft het geluk gehad om op te groeien in een eenvoudige, maar zeer warme en gelovige thuis. Zijn vader was een timmerman en zijn moeder huisvrouw. In het VTI van Izegem waar Rik Industriële Wetenschappen volgde, had hij heel goeie contacten met priester Omer Hommez. Deze heeft zeker een grote invloed gehad op de keuze om priester te worden. "Ook de Chiro en de KAJ waren bepalende factoren tijdens mijn jeugdjaren. En ik mag zeker de jongerengroep van het VTI Izegem niet vergeten waarmee we naar Taizé trokken. Kijk je wat dieper, vind je ook de inspiratie door het gedachtengoed van kardinaal Cardijn", verduidelijkt Rik Verbeke. Hij werd in 1985 tot priester gewijd en kwam daarna fulltime in het VTI van Brugge terecht als leerkracht. Na enkele jaren werd die lesopdracht in het VTI gehalveerd en werd hij halftijds proost van het ACW. "Sinds oktober 2015 werd ik tot pastoor benoemd in de P.E. Donatianus (Brugge- Stad) en woon ik zowel in de pastorie van Kristus Koning als deeltijds in het Brugse VTI. Ondertussen bleven het proostschap van de CM Brugge en Kazou (de jeugddienst van de CM) tot mijn opdrachtenpakket behoren. Maar je merkt het, het VTI van Brugge was één constante gedurende die hele periode tussen 1985 en nu. Maar straks maak ik de 'Brugge' naar Oostkamp", weet de nieuwe pastoor van Oostkamp te vertellen.De motivatie om priester te worden? Op de vraag waarom hij gekozen heeft om priester te worden antwoordt hij: "Het klinkt misschien raar, maar het is goed bedoeld. Ik ben graag tegendraads! Ik ga dikwijls, vanuit mijn christelijke inspiratie die ik thuis en op school meegekregen heb, in tegen de normale gang van zaken. Ik ben gefascineerd door de figuur van Franciscus van Assisi. Het is misschien niet zonder toeval dat mijn nieuwe opdracht in de pastorale eenheid ligt die de naam en de spirit van deze grote figuur draagt." Met zijn nieuwe opdracht in Oostkamp wil E.H. Verbeke vooral inzetten op de verdraagzaamheid."Veel mensen zijn nogal onverdraagzaam, soms ook voor kleine en nietszeggende dingen. Verder vind ik ecologie, natuur en dieren heel belangrijke aandachtspunten. Maar ook groepsvorming en dynamiek, de eenheid in verscheidenheid is een accent waarop ik wil inzetten. Daarom beschouw ik een pastorale eenheid als Oostkamp als een uitdaging: 6 parochies hun eigenheid laten bewaren en toch laten verbinden in een groter geheel. Er ontwikkelt zich nu een totaal andere kerkwereld dan vroeger. We stappen naar mensen toe in plaats van te wachten tot zij naar ons komen."De nieuwe opdracht in Oostkamp vergelijkt Rik met een klavertje vier. Hij zal zich niet fulltime bezig houden met Oostkamp, want zijn taak bestaat uit vier delen. De Pastorale eenheid Sint-Franciscus, zijn job als lesgever in het VTI, Proost van CM en Kazou en zijn taak binnen het decanaat Brugge. Priester Rik Verbeke komt wel in Oostkamp wonen samen met Poé, zijn Tibetaanse terriër.(GS)