Op initiatief van Marleen Demeyer, Marianne Impens en Monika De Crem werd Lions Club Kortrijk BUDA opgericht. Het charter werd getekend onder veel belangstelling van de aanwezigen in de vernieuwde kroonzaal van het huidige museum Texture.
...

Op initiatief van Marleen Demeyer, Marianne Impens en Monika De Crem werd Lions Club Kortrijk BUDA opgericht. Het charter werd getekend onder veel belangstelling van de aanwezigen in de vernieuwde kroonzaal van het huidige museum Texture.De afdeling BUDA werd opgericht bij het ontwaken van 2018 met als trekker drie enthousiaste dames uit het Kortrijkse. "Onze serviceclub bestaat uit 23 sociaal geëngageerde vrouwen die elkaar inspireren en motiveren om te durven denken, handelen en ons gevoel in te zetten naar de buitenwereld toe. We willen bouwen aan een wereld waarvan gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, vriendschap en mildheid dé hoekstenen zijn. We zijn krachtige vrouwen jong van geest, open-minded voor nieuwe ideeën en impulsen over de generaties heen", Aldus Marleen Demeyer, stichtend voorzitter Lions Club Kortrijk BUDA.De Lions serviceclub werkt volgens het motto "We Serve". Concreet willen ze een steentje bijdragen aan de kwetsbare groepen van onze maatschappij door ze te leren vissen. Daarbij willen de dames niet enkel financiële middelen aanreiken waar nodig maar ook steun bieden met hun handen, enthousiasme en hun kracht. "We steunen De Katrol met financiële/materiële middelen en De Inloop helpen we met de organisatie van hun zomer barbecue. In het najaar helpen we ook met de planning van een groot Halloweenfeest", besluit Marleen Demeyer.Voor de Lions serviceclub telt niet enkel het budget dat gegeven kan worden aan een sociaal doel maar ook het samenwerken ermee. De opbrengst van het charterfeest waarbij de club gehuldigd werd gaat volledig naar De Katrol. "We willen er zijn voor de sociale doelen en de mensen en dat kan niet enkel door financiële middelen aan te reiken maar ook door te luisteren naar wat de noodzakelijkheden zijn."De serviceclub mag tot vandaag afklokken op 23 vrouwen maar men wil de komende jaren zeker nog dames verwelkomen die de club genegen zijn. "Het is een club specifiek voor vrouwen. Ook het feit dat de Lions dit jaar zijn eerste vrouwelijke Internationale Presidente, Mrs Gudrun Yngvadottir, heeft is belangrijk voor ons. Haar inzet en bevlogenheid is ook voor ons een inspiratiebron", besluiten de leden nog.(TV/ foto's TV)