Deze jaarlijkse promotieactie door en voor de gastronomische restaurants uit onze streek vond voor het eerst in 1969 plaats. Initiatiefnemer was toen Hugo Verwaetermeulen, de toenmalige secretaris van het Roeselaarse jaarbeurscomité. Hugo had tijdens de voorgaande jaren ter gelegenheid van de jaarbeurs nogal wat promoacties gevoerd ten voordele van de voedingshandel in het algemeen en Leon De Booseré, die toen het restaurant Orchidee uitbaatte, vroeg hem op een dag of hij iets in dezelfde zin voor de Roeselaarse restaurantuit...