Voor het eerst in de geschiedenis van de onderwijsinstelling is er nu ook een zesde leerjaar voor de elf- en twaalfjarige leerlingen."Wij zijn nu een volwaardige, uitgebouwde basisschool van het eerste kleuter tot het zesde leerjaar', zegt een tevreden directrice Veronique Amez.
...

Voor het eerst in de geschiedenis van de onderwijsinstelling is er nu ook een zesde leerjaar voor de elf- en twaalfjarige leerlingen."Wij zijn nu een volwaardige, uitgebouwde basisschool van het eerste kleuter tot het zesde leerjaar', zegt een tevreden directrice Veronique Amez. Petrus telt momenteel 186 kleuters en leerlingen. Eind juni volgend jaar zijn het er 202, onder andere door de instroom van nieuwe, al ingeschreven peuters die in de loop van het tweede of derde trimester naar de Vansteenbruggestraat komen. De opvang telt 's morgens 35 kinderen en 's avonds 60."De nieuwbouw was echt nodig: wij zaten al enige tijd echt krap in ruimte voor leerlingen en leerkrachten", dixit Veronique Amez. "Nu is alvast dit probleem opgelost met vier nieuwe klasjes waarvan eentje voor de peuters en drie voor de kleuters van het eerste tot het derde jaar. Wij hebben alles verhuisd in de laatste weken van de grote vakantie. Het was alle hens aan dek. Sinds maandagmorgen zitten onze allerkleinsten in nieuwe, fraai ingerichte klasjes met alles erop en eraan. Toch zijn de bouwwerken nog niet helemaal af. Het nu afgewerkte project ging over de nieuwe klassen. Wij dienen nu een aanvraag in voor twee andere projecten die deel uitmaken van de totale nieuwbouw."De twee nieuwe, door de overheid nog goed te keuren en te subsidiëren projecten zijn de volgende: een ruime stalling voor de fietsen en een sanitair blok plus daarbij horende omgevingswerken. Dat is allemaal voor binnen twee jaar. In afwachting zal de school de omgeving rond de nieuwbouw zelf aanpakken en proper maken."Je ziet nu nog afbraakmateriaal liggen, aarde en dergelijke meer", aldus Veronique. "Dat gaan wij allemaal tijdens de komende herfstvakantie wegwerken en het geheel rond het nieuwe gebouw zelf tijdelijk aanleggen in afwachting dat de volgende bouwwerken kunnen beginnen."Voor de huidige, afgewerkte nieuwbouw heeft de overheid een toelage van 30 procent verstrekt. De rest is voor rekening van de school. Dat wil zeggen: 30 procent op 125.000 euro. Ligt het eindbedrag hoger dan die vastgelegde 125.000, dan is dat eveneens door Petrus te betalen.Veronique Amez: "Wij hebben hard moeten sparen voor onze eigen financiële inbreng. En, zoals gezegd, het werk is nog niet af. Maar kom, binnen enkele jaren hebben wij een op en top goed uitgeruste school vanaf het peuter over het eerste kleuter tot het zesde leerjaar. Plus een mooie opvang die nu over een ruimtes beschikt. Tot eind vorig schooljaar was die nog ingericht in de sportzaal. Dankzij de nieuwbouw hebben wij ook hier alles kunnen verhuizen zodat opvang en sportzaal nu volledig van elkaar gescheiden zijn. Ook dat is een pluspunt." (DJW)