Op 1 april werd het kerkenplan 2.0 goedgekeurd in de gemeenteraad van Kortrijk. "Daar stond niet concreet per kerk uitgeschreven wat er zou gebeuren", begint deken Geert Morlion. "Het was eerder een intentieplan waar verder op gewerkt werd om te kijken naar het kerkenpatrimonium in Kortrijk, zowel op korte, middellange als lange termijn."
...