Op 1 april werd het kerkenplan 2.0 goedgekeurd in de gemeenteraad van Kortrijk. "Daar stond niet concreet per kerk uitgeschreven wat er zou gebeuren", begint deken Geert Morlion. "Het was eerder een intentieplan waar verder op gewerkt werd om te kijken naar het kerkenpatrimonium in Kortrijk, zowel op korte, middellange als lange termijn."
...

Op 1 april werd het kerkenplan 2.0 goedgekeurd in de gemeenteraad van Kortrijk. "Daar stond niet concreet per kerk uitgeschreven wat er zou gebeuren", begint deken Geert Morlion. "Het was eerder een intentieplan waar verder op gewerkt werd om te kijken naar het kerkenpatrimonium in Kortrijk, zowel op korte, middellange als lange termijn."Het grootste nieuws komt van pastoor Guido Cooman en zijn nog op te richten federatie met de parochies Sint-Jan Baptist, Sint-Elisabeth, Sint-Rochus, H. Damiaan en Sint-Theresia. "Op Sint-Rochus en H. Damiaan willen we van twee kerken naar één kerk gaan. Als we op de kaart kijken naar de locatie van de kerken van H. Damiaan en Sint-Rochus, ligt de Verrijzeniskapel van de Zusters O.L.V. van Bijstand ongeveer middenin. De aanvraag tot opwaardering van deze kapel tot een kerk is lopende. "Hier zijn enkel maar winnaars. De zusters krijgen de garantie dat hun huidige kapel zou blijven, de school kan ze blijven gebruiken en voor de parochies kan er door het samenkomen van twee gemeenschappen een nieuwe dynamiek ontstaan."Het ontwerp van het uitzonderlijk gebouw van de kapel die gelegen is aan de Burgemeester Pyckestraat haalde de Kortrijkse designer André De Smedt bij een Amerikaanse abdijkerk in Missouri. Deze kapel werd gebouwd van 1960 tot 1962. Tot nu toe werd deze kapel met 295 stoelen gebruikt door de zusters en door de school. "We verwachten om toch ergens in 2020 de kerk in gebruik te kunnen nemen, stelt pastoor Guido Cooman. Mocht dit kunnen samenvallen met de oprichting van de federatie, dan zou dit natuurlijk een dubbel feest betekenen!"Bij de vier federaties in Groot-Kortrijk wordt er gewerkt rond het kerkenplan. "In Sint-Marcus (Heule/Bissegem) zijn de gesprekken over gedeeld gebruik van de Sint-Audomaruskerk in Bissegem bezig maar werd er nog geen concreet dossier opgemaakt. Ook de gesprekken over de herbestemming van Mariadorp zitten in een vergevorderd stadium," licht de deken toe. Bij de federatie Edith Stein staat men volgens de deken het verst i.v.m. de Sint-Corneliuskerk. Hier is een dossier opgemaakt rond het gedeeld gebruik van de kerk. Wat betreft de federatie OLV van Groeninge zijn er intense gesprekken bezig met het stadsbestuur en het stadsmuseum over het gedeeld gebruik van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. "De Gravenkapel wordt museum en op vraag van de stad zou een een stukje van de OLV-kerk museaal mee mogen gebruikt worden."