Op de liggende wip was het Nico Pyfferoen die met 430 punten kampioen werd, gevolgd door Dimitri Coulier met 304 punten en Mario Madelein met 253 punten...