Enkele maanden terug werd beslist om de piste van nieuwbouw op site De Brug voor de Kunstacademie definitief te verlaten. Wegens te duur koos men voor een project op de Kappaert waar men in nieuw te bouwen en reeds bestaande lokalen van de Klim-Op, deeltijds kunstonderwijs, buitengewoon basisonderwijs de Klim-Op en de vakantiewerking, wil huisvesten. Er werden reeds subsidies voor de scholenbouw van De Klim-Op aangevraagd.
...

Enkele maanden terug werd beslist om de piste van nieuwbouw op site De Brug voor de Kunstacademie definitief te verlaten. Wegens te duur koos men voor een project op de Kappaert waar men in nieuw te bouwen en reeds bestaande lokalen van de Klim-Op, deeltijds kunstonderwijs, buitengewoon basisonderwijs de Klim-Op en de vakantiewerking, wil huisvesten. Er werden reeds subsidies voor de scholenbouw van De Klim-Op aangevraagd.De Vlaamse regering maakte deze zomer extra middelen vrij voor capaciteit, waarvan een deel van deze middelen is voorbehouden voor het buitengewoon onderwijs.De overheid heeft de onderwijsnetten gevraagd op zoek te gaan naar geschikte projecten die kunnen leiden tot een snelle realisatie van extra capaciteit. Voor OVSG (Onderwijsvereniging van steden en gemeenten) gaat het over iets meer dan 1 miljoen euro aan subsidies. Die organisatie deed dus een onderzoek in gans Vlaanderen naar wie in aanmerking kwam voor dit extraatje. "Het bouwproject van de gemeente Zwevegem voor het Buitengewoon Onderwijs kwam in aanmerking. De afgelopen jaren kende de school een sterke stijging en zag men het leerlingenaantal sinds 2008 met maar liefst 33% stijgen. Bijkomend pluspunt was dat het initieel dossier reeds in de realisatie van 20 bijkomende plaatsen voorziet. De combinatie met de kunstacademie en de vakantiewerking, maakte van dit geheel een sterk dossier", vertelt Loes Vandromme, voorzitter van OVSG."We zullen nu een subsidie van 1 miljoen euro sneller ontvangen", zegt onderwijsschepen Isabelle Degezelle. "Wel spreken we nu van een bouwdossier met een capaciteit van 150 leerlingen. De basisschool De Klim-Op heeft zeker een groeipotentieel gezien de stijgende vraag naar type 9 onderwijs. Dit is aangepast onderwijs voor kinderen met een autismespectrumstoornis en die geen verstandelijke beperking hebben."Momenteel is de capaciteit van de Klim-op 115 leerlingen, na de uitbreiding voorziet men 135 leerlingen en tegen 2030 zouden dit er 150 moeten zijn. Nog eens vijf jaar later zou men plaats kunnen bieden aan 165 leerlingen. "Als alles loopt zoals gepland, kunnen we in 2024 het complex openen", besluit Isabelle Degezelle.