Het was op die plaats dat het bestuur van de Heemkundige Kring en een afgevaardigde van de Lions Club Oostkamp de nieuwste publicatie voorstelden: 'Twaalf vragen over de Tweede Wereldoorlog in Oostkamp'. De brochure werd samengesteld door Wim Deneweth en Sebastian Vande Ginste. "We vinden ...

Het was op die plaats dat het bestuur van de Heemkundige Kring en een afgevaardigde van de Lions Club Oostkamp de nieuwste publicatie voorstelden: 'Twaalf vragen over de Tweede Wereldoorlog in Oostkamp'. De brochure werd samengesteld door Wim Deneweth en Sebastian Vande Ginste. "We vinden het belangrijk dat jongeren met de lokale geschiedenis kennis kunnen maken", weten beide auteurs te vertellen. "Deze brochure werd dan ook op hun maat samengesteld. In twaalf korte hoofdstukken wordt telkens een antwoord gegeven op een belangrijke vraag over de Tweede Wereldoorlog en de manier waarop deze oorlog het dagelijks leven in onze gemeente heeft beïnvloed. Er is speciale aandacht voor de wijze waarop kinderen en jongeren deze oorlog hebben beleefd. Er wordt ook stilgestaan bij de sporen van deze oorlog die we nog steeds in onze gemeente aantreffen. Eerder in deze juniorreeks werd er al een brochure uitgegeven over de Eerste Wereldoorlog. Voor de uitgave van deze publicatie konden we opnieuw rekenen op financiële steun van Lions Club Oostkamp. "(PH)