Naast de campusdirecteurs wordt in Athena ook gewerkt met directeurs die elk in hun specialisatie werken voor alle campussen van Athena. Lieselot Vermeeren (33) wordt pedagogisch directeur binnen het directieteam van Athena. Lieselot is maatschappelijk werkster en door haar afstudeerrichting in Maatschappelijke Veiligheid belandde ze al snel in het onderwijs voor deze richting. "Leerkrachten spelen een belangrijke rol in de opvoeding van een kind, en dat is niet altijd gemakkelijk. Ik vind dat je in het onderwijs toch je steentje kan bijdragen aan de maatschappij. Niet iedereen krijgt dezelfde kansen en ik wil er mee over waken dat iedereen die ondersteuning nodig heeft, die ook krijgt."
...

Naast de campusdirecteurs wordt in Athena ook gewerkt met directeurs die elk in hun specialisatie werken voor alle campussen van Athena. Lieselot Vermeeren (33) wordt pedagogisch directeur binnen het directieteam van Athena. Lieselot is maatschappelijk werkster en door haar afstudeerrichting in Maatschappelijke Veiligheid belandde ze al snel in het onderwijs voor deze richting. "Leerkrachten spelen een belangrijke rol in de opvoeding van een kind, en dat is niet altijd gemakkelijk. Ik vind dat je in het onderwijs toch je steentje kan bijdragen aan de maatschappij. Niet iedereen krijgt dezelfde kansen en ik wil er mee over waken dat iedereen die ondersteuning nodig heeft, die ook krijgt."Lieselot gaf vijf à zes jaar maatschappelijke veiligheid in MSKA Roeselare. Dan nam ze gedeeltelijk enkele coördinerende taken over en werd ze pedagogisch directeur binnen het directieteam. "Ik ben nogal dynamisch en als er een nieuwe uitdaging op mijn pad komt, wil ik daar volledig voor gaan. Binnen het directieteam van Athena - dat in dezelfde scholengroep zit als MSKA Roeselare - zal Lieselot werken rond leerlingenbegeleiding, gelijke onderwijskansen, projectmatig werken. "Elke school binnen Athena heeft zijn eigenheid, maar ik vind het belangrijk om voor Athena mee de lijnen te kunnen uittekenen betreffende onder meer eindtermen en hervorming. Dat zijn materies die me liggen. Mijn dochter loopt school in De Baai in Kortrijk, dus dat we allebei in Kortrijk moeten zijn komt ook goed uit."Lieselot, die afkomstig is uit Anzegem, is gehuwd met Saskia Naert en woont in Deerlijk. Het koppel heeft een dochter van 8 en een zoon van bijna 2,5 jaar. In haar vrije tijd sport Lieselot tamelijk veel. Ze speelt voetbal en is in het bestuur van een voetbalclub in Avelgem. Verder snuift ze graag cultuur op, verkent ze de wereld door te reizen en engageert deze bezige bij zich voor verschillende initiatieven die op haar pad komen.Alexandra Pattyn (41) is afkomstig van Roeselare en groeide vanaf haar tiende op in Dadizele. Ze woont in Kortrijk samen met Ano Dekimpe, een zelfstandig timmerman. Haar hobby's zijn lezen, reizen en sporten zoals wandelen, lopen, fietsen en dansen. Alexandra werkte tot een jaar geleden altijd in basisschool Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen. "Ik stond 13 jaar voor de klas en gaf voornamelijk les aan het vijfde leerjaar." Daarna werd Alexandra zorgcoördinator. Na vijf jaar stapte ze een jaar uit het onderwijs om vorig schooljaar in basisschool Sint-Theresia aan de slag te gaan als zorgbegeleider. "Een zorgbegeleider werkt hoofdzakelijk op kindniveau", legt ze uit. Een zorgcoördinator doet dit op school- en klasniveau en voert de gesprekken met ouders, CLB en externen zoals logopedie."Dat Alexandra directeur werd, komt nogal onverwachts. "Toen Rik op het einde van de lockdown meedeelde dat hij codi zou worden, begon de vraag te borrelen of directeur worden iets voor mij zou zijn. Ik had wel wat extra uitdaging nodig en ik heb mijn kans gewaagd!" Alexandra wordt directeur van Sint-Theresia, d een vestiging heeft in de Oudenaardsesteenweg en in de Beekstraat. Daar wordt een nieuwe polyvalente zaal gebouwd en in de hoofdschool werden in de vakantie regenputten van 50.000 liter onder de grond gestopt, kwam er een nieuw sanitair blok en werden de speelplaatsen aangepakt.Alexandra vindt het een voordeel dat ze het team en het reilen en zeilen van de school gedurende het laatste jaar al wat leerde kennen. Grote hervormingen wil ze niet doorvoeren. "Ik vind het belangrijk om een gezicht te zijn voor het team en de ouders en wil de warme school verder uitwerken." Na de coronacrisis is het een opluchting om weer volledig te kunnen opstarten. "Het is stukken beter dan in juni, want we mogen weer gaan zwemmen en ook warm eten mag opnieuw. Het wordt ook een uitdaging om streng te blijven voor onszelf en alle maatregelen te blijven volgen."Sascha Vanschoubroeck (40) is afkomstig van Diest, maar woont met haar man Pascal Vandermersch in Heule. Dit nieuw samengesteld gezin telt samen vier kinderen van 20, 16, 16 en 6 jaar. Sascha genoot een opleiding als leerkracht geschiedenis en aardrijkskunde in het secundair onderwijs. Ze volgde verder nog een postgraduaat over omgaan met jongeren met autisme-spectrumstoornis een Ba-na-ba schoolontwikkeling en een Ba-na-ba buitengewoon onderwijs. "Ik vind dat iedereen recht heeft op onderwijs en iedereen ook maximale onderwijskansen moet krijgen."Sascha gaf al les in het gewoon en in het bijzonder onderwijs, zowel in het lager als in het secundair. Ze vertoefde ook 8 jaar in de bancaire wereld maar miste het onderwijs. "De bagage die ik in die jaren meekreeg op vlak van administratie komt me nu wel goed van pas", zegt Sascha die ondertussen al weer zeven jaar in het onderwijs werkzaam is. Ze was laatst werkzaam in Dominiek Savio in Gits waar ze deel uitmaakte van het ondersteuningsteam bij type 4, dat is bij personen met een fysieke beperking.Sascha neemt graag leiding, maar volgens het principe van gedeeld leiderschap. "Door de inbreng van elk teamlid te appreciëren kunnen we samen school maken en inzetten op professionalisering." Ze wil ook sterk inzetten op de samenwerking met het MFC. "Als ook therapeuten hun kennis delen maken we iedereen sterker," vindt ze. In Bemok komt Sascha terecht in een school voor buitengewoon onderwijs die aan het groeien is. We starten het schooljaar met het gescheiden houden van de leerlingen van de twee vestigingen op Walle. De jongsten zitten in het Klokhuis en de andere kinderen tot aan 12 jaar in het Veerhuis. "Voor mij is het zeker een uitdaging. Het ligt ook binnen mijn interesseveld want ik ben graag met schoolontwikkeling bezig. Met het jaarthema van dit jaar 'Bemok Bouwt', bouwen we sowieso aan de toekomst, maar dit jaar bouwen we ook letterlijk."