Gerdy Haes werkt sinds 1997 in de zorgsector. De rode draad doorheen zijn leven en zijn carrière is zorgen voor mensen in het bijzonder en de zorgsector in het algemeen, zoveel is duidelijk. "Ik doe dat uit een bepaalde overtuiging. Ik noem dat 'mijn eigen ideologie': we zijn allemaal gelijkwaardig en moeten dezelfde kansen krijgen. Ook mensen met zorgnood moeten een menswaardig leven hebben", zegt Gerdy, die in 1997 begon in het OCMW Zelzate. In 2014 liet hij die mooie carrière en vaste benoeming voor wat het was en maakte hij de overstap naar OCMW Harelbeke. Eerst vijf jaar als directeur Ouderenzorg en nu al vier maanden als algemeen directeur van Zorgbedrijf Harelbeke.
...

Gerdy Haes werkt sinds 1997 in de zorgsector. De rode draad doorheen zijn leven en zijn carrière is zorgen voor mensen in het bijzonder en de zorgsector in het algemeen, zoveel is duidelijk. "Ik doe dat uit een bepaalde overtuiging. Ik noem dat 'mijn eigen ideologie': we zijn allemaal gelijkwaardig en moeten dezelfde kansen krijgen. Ook mensen met zorgnood moeten een menswaardig leven hebben", zegt Gerdy, die in 1997 begon in het OCMW Zelzate. In 2014 liet hij die mooie carrière en vaste benoeming voor wat het was en maakte hij de overstap naar OCMW Harelbeke. Eerst vijf jaar als directeur Ouderenzorg en nu al vier maanden als algemeen directeur van Zorgbedrijf Harelbeke."Ik kon me niet vinden in de gang van zaken. Het politieke landschap lag me niet. Het heeft te maken met te veel commercialisering. Er zijn heel wat spelers die niet tot de overheid behoren: zij voeren een andere politiek. Als commerciële groep hebben ze een andere affiniteit met ouderen, senioren en zorgbehoevenden. Het moet geld opbrengen. Voor hen zijn die groepen van minder belang en krijgen ze misschien minder of geen bijstand. Dat er mensen zijn die geen toegang zouden hebben tot bijstand, kan voor mij niet. Wij zijn de verzekering op de grondrechten van mensen: recht op zorg en bijstand. Dit zou geen volledige invulling krijgen. Ik heb het zeer kort geprobeerd in de privésector maar na zes maand was het op. Die sector heeft een andere benadering en behandeling van mensen. Dit commerciële doen ligt niet in mijn aard. Weliswaar met alle respect voor de mensen die in die sector werken.""Klopt. Ik ben daarin gegroeid. Met 20 jaar ervaring in de zorgsector besef je snel dat onze zorgverlening een meerwaarde is van de openbare dienstverlening. Ik kreeg ooit het ereteken van laureaat van de arbeid omwille van mijn sociaal engagement en als grote pleitbezorger van de openbare sector. Voor dat ereteken moest je een dossier indienen, allemaal erg officieel. Ik heb dat dossier gemaakt net omdat het zo belangrijk is de openbare sector op de kaart te blijven houden.""Als mijn grootste opdracht zie ik allerlei verbindingen maken. Het zit in onze naam zelf: zorg, onze kerntaak. Het grootste deel van onze werknemers zit in die zorg. Zij denken en leven in termen van zorgen voor anderen op een hartelijke manier. Elke medewerker van het Zorgbedrijf is doordrongen van de zorg voor andere mensen. Dat schept een band binnen het bedrijf. De grote verdienste ligt bij hen. Het zorglandschap verandert ook met een grote snelheid. Financieel kunnen we niet volgen. Als algemeen directeur moet ik daar samen met mijn mensen over nadenken en de middelen optimaal inzetten. Daar moet constant over gewaakt worden. Jonge mensen hebben soms een ander idee en meer managementprincipes. Ik spreek dat ook uit. We moeten zo snel mogelijk oplossingen vinden. Dat mag niet aanslepen, dat creëert spanningsvelden. Het is voortdurend zoeken naar een evenwicht. We moeten uiteraard 'meegaan' in de zorgmiddelen maar op termijn worden die misschien onbetaalbaar. Ik denk dat een regionale samenwerking binnen de zorgsector nodig zal zijn om aan de huidige en toekomstige maatschappelijke problemen een oplossing te kunnen bieden.""Vriendelijk, eerlijk, geëngageerd, een man met empathie, maar die ook heel beredeneerd en kordaat beslissingen kan nemen. Ik leg de lat zeer hoog en doe dat ook bij andere mensen. Voor mij is een afspraak een afspraak. Wie mijn vertrouwen heeft, zal dat behouden als er niets gebeurt."