Nieuwe coördinator Quincy Timperman moet armoedeplan opmaken

Quincy Timperman, coordinator lokale armoedebestrijding en schepen Sonny Ghesquiere.© LVW
Quincy Timperman, coordinator lokale armoedebestrijding en schepen Sonny Ghesquiere.© LVW
Redactie KW

De bestrijding van de (kinder)armoede is een belangrijk item binnen het meerjarenplan van de meerderheid in Wervik. Een eerste stap is nu gezet, met de aanwerving van Quincy Timperman als coördinator armoede én de opmaak van een armoedeplan.

Quincy Timperman werkte zes jaar als contextbegeleider bij de vereniging Ons Tehuis in Ieper. In die job kreeg ze al veel te maken met armoede in de brede zin van het woord. De overstap naar armoedecoördinator in Wervik is een logische keuze, vindt ze. Quincy zal haar eigen accenten leggen, met vooral aandacht voor de jeugd.

“De gevolgen van armoede voor de kinderen, zoals de impact op vrije tijd en ontwikkeling, zijn groot. Ik ben ervan overtuigd dat we, als we een invloed willen hebben op de armoedeproblematiek, moeten investeren in de jongeren en kinderen.”

“Als kinderen moeten opgroeien in armoede, worden hun kansen op een ‘normaal’ leven almaar kleiner. We moeten de participatie verhogen, het sociaal isolement doorbreken en dit door structurele maatregelen te installeren. Via deze functie kan ik hier ook mijn steentje aan bijdragen. Eigenlijk zou je kunnen stellen dat ik wat meer wil meehelpen aan de basis, namelijk het bestrijden van armoede.”

Voorlopig ontwerp

Het voorlopig armoedeplan is goedgekeurd tijdens de gemeenteraad. “Het vertrekt vanuit een visie op armoede, biedt inzicht in de mechanismen die armoede veroorzaken en bundelt alle acties die te maken hebben met armoedebestrijding”, zegt schepen van Sociale Zaken Sonny Ghesquière (Vooruit). “De actiepunten zijn gelinkt aan volgende thema’s: kinderen, toegankelijke dienstverlening, voedselbedeling, bestrijding dakloosheid en activering.”

“Het plan is een combinatie van bestaande en nieuwe acties. Het armoedeplan is een voorlopig ontwerp. Na de dialoog tijdens de gemeenteraad wordt dit ontwerp verder uitgewerkt en gevoed door het Welzijnsplatform. Dit platform heeft als taak het armoedebeleidsplan mee uit te voeren, met inbreng van verschillende belanghebbenden uit verschillende disciplines. Ik denk bijvoorbeeld aan ervaringsdeskundigen, mensen in armoede. Het armoedeplan wordt dus systematisch gevoed, geëvalueerd en bijgestuurd.”

Ambitieus

In 2016 bedroeg de kansarmoede in Wervik 16,11 procent. Na drie jaar op rij ongeveer hetzelfde percentage was er in 2018 een daling naar 14,79 procent.

Het lokaal bestuur legt de lat alvast alvast hoog. “De ambitie is met 10 procent verminderen”, aldus de bevoegde schepen. “De kinderarmoede is licht gedaald maar is nog zeer hoog tegenover het gemiddelde in Vlaanderen”, reageerde Kristof Vandamme (CD&V) op de gemeenteraad.

“Op de kansarmoede-atlas blijkt dat meer dan 30 procent van de kinderen geen toegang heeft tot tandhygiëne en 37 procent van de gezinnen in een buurt woont waar de drempelwaarde voor gezondheid wordt overschreden. Een andere opvallende vaststelling voor onze stad is dat 25 procent van de gezinnen in financiële kwetsbaarheid leeft en dat 30 procent van de min 18-jarigen in een kwetsbare buurt woont waar de kans op kwetsbare jongeren is verhoogd.”

(EDB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.