De nieuwe campus is een school voor leerlingen met autismespectrumstoornissen. Vorig jaar was het Anker er al gestart met een lagere school en nu is daar nog eens de eerste graad van het s...