Volgens Wouter Vuylsteke van de provinciale Groendienst zijn er met het project drie doelstellingen beoogd. Ten eerste moet er meer groen komen in de omgeving. Ten tweede moet er rechtszekerheid komen voor de omwonende landbouwers en ten derde moet de Keunepuype op een reglementaire manier herschikt worden.
...

Volgens Wouter Vuylsteke van de provinciale Groendienst zijn er met het project drie doelstellingen beoogd. Ten eerste moet er meer groen komen in de omgeving. Ten tweede moet er rechtszekerheid komen voor de omwonende landbouwers en ten derde moet de Keunepuype op een reglementaire manier herschikt worden.Voor de uitbreiding van het bosgebied is met twee landbouwers in de buurt al een compromis bereikt rond de herbestemming van hun grond. Wouter Vuylsteke : "Het bos zal overigens beter toegankelijk worden gemaakt voor wandelaars, fietsers en voor automobilisten." De cafetaria wordt hervestigd aan de rand van het bos. "Nu staat deze zonevreemd midden de groene zone en kunnen er geen ingrijpende verbeteringswerken aan worden uitgevoerd. Wij begrijpen dat er rond de herschikking enige emotie is, maar de herschikking in twee verdiepingen zal ook een educatieve opdracht hebben." En de opa's en oma's die vrezen dat ze hun spelende kinderen op het aanpalend speelplein niet meer zullen zien vanaf de cafétaria krijgen duidelijkheid : "Er komt speelgelegenheid in de omgeving van de nieuwe locatie."En wat met de omstreden slibwerken aan het Zeetje ? "Dit is een dossier dat los staat van dit provinciaal project", legt Wouter Vuylsteke uit. "Er is een onderzoek geweest door de overheden en de nodige vergunningen zijn inmiddels afgeleverd om de werken uit te voeren."Wat de timing betreft van het hele project ? "Het zal in fasen gebeuren en de afwerking is voorzien tijdens de komende provinciale legislatuur." En dit is zes jaar te rekenen vanaf oktober 2018. (JM - Foto EH)