Volgens Wouter Vuylsteke van de provinciale Groendienst zijn er met het project drie doelstellingen beoogd. Ten eerste moet er meer groen komen in de omgeving. Ten tweede moet er rechtszekerheid komen voor de omwonende landbouwers en ten derde moet de Keunepuype op een reglementaire manier herschikt worden.
...