Nieuwe buitenschoolse kinderopvang Zonnebeke op site notariswoning

© Zenon Bekaert
Noël Vandewiele
Noël Vandewiele Medewerker KW

Op de site van de voormalige notariswoning in de Berten Pilstraat in Zonnebeke komt een nieuwe buitenschoolse kinderopvang (BKO). De bouwwerken zullen ten vroegste in 2025 starten.

Begin dit jaar kocht de gemeente de woning van notaris R Vandeweghe in de Berten Pilstraat aan. De aankoopprijs bedroeg 750.000 euro. De woning dateert van 1962 en met de gronden gaat het om een oppervlakte van ruim 2.600 vierkante meter.

In het centrum

De site ligt in het centrum van de gemeente en grenst enerzijds aan de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem en aan de overkant van de straat ligt het kasteelpark met het memoriaal museum Passchendaele 1917, de toeristische dienst, de vrijetijdsdiensten en in de toekomst wellicht nog het lokaal dienstencentrum als de villa Zonnedaele wordt omgebouwd. De achtergelegen gronden die mogelijk nog kunnen verkaveld worden, behoren ook al toe aan de gemeente.

“Het is een ideale locatie. Deze opportuniteit konden we niet laten voorbijgaan”, stelde schepen Ingrid Vandepitte ( # Team 8980) toen. Er waren verschillende gissingen wat met de site ging gebeuren maar de kogel is nu door de kerk. De locatiestudie voor een toekomstig BKO in Zonnebeke is afgerond. De huidige BKO in de Ieperstraat kampt immers met plaatsgebrek.

Verkeersveilige verbinding

“De voorbije maanden werd door een extern bureau een onderzoek gevoerd naar de beste locatie voor een nieuw Bondgenootje in Zonnebeke. Uit drie locaties kwam uiteindelijk één duidelijke voorkeuroptie naar voor: de site van de voormalige notariswoning in de Berten Pilstraat. De andere twee sites (site naast het voetbalveld en de site achter de gemeenteschool, red.) scoorden minder. Als voordelen wordt aangegeven de verkeersveilige verbinding tussen de locatie en de twee basisscholen in de gemeente, minder extra maatregelen tegen eventuele wateroverlast, weinig tot geen zwaar verkeer op de weg die de site ontsluit en voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving kinderen en hun ouders. Binnenkort wordt dat gedeelte van de Berten Pilstraat ook fietsstraat. De volgende stap wordt het maken van een definitief ontwerp met architect of studiebureau. Pas daarna kunnen de bouwwerkzaamheden starten. Vermoedelijk zal dit ten vroegste in 2025 of 2026 zijn. We werken dus verder aan een toekomstgerichte, kwalitatieve oplossing voor de buitenschoolse opvang in Zonnebeke” klinkt het bij # team8980.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.