Per kustgemeente is er een brochure samengesteld met toegankelijkheidsinformatie over eet- en drankgelegenheden. Op elke pagina vind je één zaak terug waar de 'duimpjes' voor duidelijkheid zorgen. Belangrijke meetgegevens en hun toegankelijkheidsscore zijn opgenomen, samen met een detailfoto van het aangepast sanitair. Het overzicht van aangepast sanitair aan de Kust, in de Westhoek en in Brugge, Kortrijk en Roeselare is verwerkt in handige vernieuwde (aparte) pockets. De vijf boekjes samen omvatten 260 verschillende locaties. Maar er is nog heel veel werk aan de winkel: nog geen 10 % van de horecazaken is voldoende toegankelijk uitgerust, en dat is nochtans zo belangrijk voor mensen met een beperking die graag deel uitmaken van het sociale leven.

Dat bevestigt ook Koksijdse schepen Stéphanie Anseeuw, die jaren geleden een ongeluk kreeg met haar paard en sindsdien aan haar rolstoel is gekluisterd. "Er zijn de voorbije decennia alstappen in de goede richting gezet, maar we zijn er nog lang niet", zegt schepen Anseeuw. "Toen ik jaren geleden voor het eerst werd verkozen, was de raadzaal in het oude gemeentehuis in Koksijde-Dorp voor mij onbereikbaar... Een sterke collega droeg mij naar boven, en ik lette erop dat ik vooraf niet te veel dronk zodat ik niet naar het toilet moest... Zoiets zou natuurlijk niet mogen gebeuren. Gelukkig zijn er in het nieuwe gemeentehuis wel de nodige voorzieningen, maar het woord 'toegankelijkheid' is nog altijd wat dubbelzinnig."

"Want elke beperking is anders: ik kan hier op elke verdieping in het gemeentehuis naar het toilet met mijn rolstoel, maar voor iemand met een brede elektrische rolstoel is er maar op één verdieping een toilet toegankelijk. Het is de bedoeling we overal zo goed mogelijk aan en bij te kunnen, maar het is natuurlijk een utopie om alle hindernissen voor mensen met een beperking uit te schakelen. We moeten ook denken aan mensen met andere beperkingen: slechtzienden en slechthorenden... Mensen met een beperking willen graag zo zelfstandig mogelijk deel uitmaken van het sociale leven. Wij zijn ook graag overal bij. Wij gaan ook graag op café of restaurant, en dat is ook belangrijk voor je mentale toestand. De gemeente Koksijde zal er in de toekomst op letten dat ook nieuwe woningen toegankelijker worden gebouwd, dat er rekening mee wordt gehouden bij stratenaanleg enz. Inter stelt niet alleen de brochures ter beschikking, maar geeft ook graag advies."

De brochures zijn gratis beschikbaar bij het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis en de toeristische infokantoren van alle betrokken gemeenten. Organisaties gerelateerd aan mensen met een beperking, mutualiteiten, adviesraden, bijzonder onderwijs, autocarfirma's met liftbus, aanbieders aangepast vervoer enz. kunnen een grotere oplage bestellen bij Inter of ophalen in het kantoor van Inter in Brugge. De brochures vind je ook online en kan je downloaden via https://www.inter.vlaanderen/aanbod/publicaties/publicaties-toerisme.De gedetailleerde gegevens staan opgelijst op www.toevla.be, een digitale gebruikerstool. Individuele brochure kan je bestellen via webshop.west-vlaanderen.be/. Voor organisaties kan dat via Inter op www.inter.vlaanderen/publicaties-bestellen.

(MVQ)