Maikel Stael is Bredens eerste 'handhavingsambtenaar ruimtelijk ordening'. Voorheen was dat vooral een Vlaamse bevoegdheid. Zijn taak: bouwvergunningen die pas of in 2019 werden afgeleverd opvolgen en nagaan of men de vergunning respecteert.
...

Maikel Stael is Bredens eerste 'handhavingsambtenaar ruimtelijk ordening'. Voorheen was dat vooral een Vlaamse bevoegdheid. Zijn taak: bouwvergunningen die pas of in 2019 werden afgeleverd opvolgen en nagaan of men de vergunning respecteert. "Het gebeurt immers dat mensen, bewust of onbewust, de vergunning niet naleven. In de meeste gevallen gaat het om kleine aanpassingen. Er wordt een carport bijgebouwd of men verhardt de voortuin. Die verharding is geen goede zaak want het water dringt niet in de bodem. Het was in bepaalde straten mooi merkbaar bij de stortbui van vorige week. Er zijn nochtans alternatieven zoals boomschors, vica minor, kruiptijm of schaduwkruid. Ze zijn onderhoudsvriendelijk. En ook voor de oprit is er een alternatief met grasdallen waarvoor men een vergunning kan aanvragen." Maikel heeft toegang tot de vergunningen en de ruimtelijke plannen, maar gaat vooral de baan op. Daarbij stelde hij al een 10-tal overtredingen vast voor carports en verharde tuinen. Er waren recent geen bouwovertredingen waarbij men ruimer bouwde dan toegelaten. "We schrijven de mensen aan en gaan in dialoog. 80 procent was zich van geen kwaad bewust en aan hen stellen we dan ook onze groene alternatieven voor. Er is nog geen PV opgesteld, maar het is wel de bedoeling dat de situatie in orde komt. In bepaalde gevallen is het parket bevoegd om overtredingen te vervolgen. Ik hoop dat het niet zover komt", luidt het. Schepen voor ruimtelijk ordening Kristof Vermeire (CD&V) staat achter de directe aanpak: "Het is de bedoeling om te sensibiliseren en zoveel mogelijk te voorkomen. Maar als er toch overtredingen gemaakt zijn moet er een oplossing komen. In de eerste plaats door in dialoog te gaan met de mensen. Als we uitleggen, is er begrip. Maikel start met de nieuwe en recente bouwvergunningen. Het is niet de bedoeling om systematisch alle straten af te gaan en te kijken of er overtredingen zijn. We gaan ook niet op zoek naar wat er in een ver verleden is bijgebouwd. Er komt dus geen heksenjacht in Bredene." (efo)