Hij moet onder andere rekening houden met het deel erfgoed dat zich op de site bevindt: de restanten van het vroeger hoofdklooster van de Paters Oblaten dat einde negentiende eeuw werd gebouwd en waarvan nu nog een bogengalerij achteraan De Gilde overblijft.
...

Hij moet onder andere rekening houden met het deel erfgoed dat zich op de site bevindt: de restanten van het vroeger hoofdklooster van de Paters Oblaten dat einde negentiende eeuw werd gebouwd en waarvan nu nog een bogengalerij achteraan De Gilde overblijft.Schepen van Erfgoed Pietro Iacopucci: "Het is afwachten wat de inhoud van het bouwproject zal zijn. Dat maakt deel uit van de aanvraag die wij nog moeten binnenkrijgen. Wanneer? Dat is voor de komende weken, denk ik."Toen bekend raakte dat er op de site een nieuwbouw komt en daarbij onder andere de Gilde zou verdwijnen, stuurden de bewoners van de wijk meer dan 500 bezwaarschriften naar het schepencollege. Zij wensten het behoud van het café, waar zeker de lokale verenigingen een thuis hadden. Daarbij wezen zij ook naar het deeltje erfgoed dat niet zomaar mocht verdwijnen. Inge Vandevelde van Groen kaartte daarop het probleem aan in de gemeenteraad. Toen bleek dat de stad geen plannen had om het gebouw te laten restaureren wegens te hoge kosten. Intussen was door alle commotie al de aanvraag van de bouwheer ingetrokken. Allicht zal die nu in de hernieuwde aanvraag worden aangepast, onder andere doordat er op de site erfgoed staat.Schepen Iacopucci: "Wij gaan in elk geval die nieuwe aanvraag grondig bekijken. En die keuren wij ofwel goed, ofwel niet. Het erfgoed op de site is en blijft belangrijk." (DJW)