Het Lettenhofpark heeft een oppervlakte van zo'n 10 ha. Een deel daarvan zal ingericht worden als begraafplaats. "Het zal een parkbegraafplaats worden, ingedeeld in diverse thematische eilanden. Naast de klassieke manier van begraven, zal men ook kunnen kiezen om tussen de bomen in een boomgaard of langs de bosrand begraven te worden. Uiteraard komt er ook een urnenveld en een columbarium. Ook komt er een sterretjesweide. Dit is een begraafplaats voor doodgeboren of jonge kinderen. Dit wordt een speciale plaats waar de naasten op een passende wijze kunnen afscheid nemen", aldus schepen Marc Desloovere (Samen!).
...

Het Lettenhofpark heeft een oppervlakte van zo'n 10 ha. Een deel daarvan zal ingericht worden als begraafplaats. "Het zal een parkbegraafplaats worden, ingedeeld in diverse thematische eilanden. Naast de klassieke manier van begraven, zal men ook kunnen kiezen om tussen de bomen in een boomgaard of langs de bosrand begraven te worden. Uiteraard komt er ook een urnenveld en een columbarium. Ook komt er een sterretjesweide. Dit is een begraafplaats voor doodgeboren of jonge kinderen. Dit wordt een speciale plaats waar de naasten op een passende wijze kunnen afscheid nemen", aldus schepen Marc Desloovere (Samen!).Aanvankelijk werd gedacht de nieuwe begraafplaats volgend jaar te kunnen in gebruik nemen. Die datum werd evenwel bijgesteld naar 1 november 2022. Ondertussen zijn wel de werken opgestart. "We kunnen dit eerder omschrijven als voorbereidende werken. Met onze eigen diensten hebben we de afsluitingen en het onkruid weggenomen en nu kan de aanvoer van aarde beginnen."De reden van het uitstel ligt hoofdzakelijk bij de keuze om een samenwerking af te sluiten met de provincie. "Een groot deel van de aarde die aangevoerd dient te worden om de grond op te hogen, zo'n 12.500 m³, is afkomstig van de graafwerken uitgevoerd door de provincie bij de aanleg van een spaarbekken aan de Slypebeek op de Kappaert. In de overeenkomst werd afgesproken dat de werken aan de Slypebeek en deze op het Lettenhofpark door dezelfde aannemer zullen uitgevoerd worden." Door deze keuze was de gemeente wel afhankelijk van de provincie voor de opmaak van het dossier en bestek, en dus ook voor de termijn van uitvoering."Wij konden dit dossier alleen getrokken hebben. Dit zou sneller zijn, maar ons ook meer gekost hebben. Nu betaalt de gemeente 107.000 euro inclusief BTW voor de opdracht, waar de aanvankelijke raming door het studiebureau 375.000 euro was."Voor beide werken samen zijn 145 werkdagen voorzien voor wat het grondwerk betreft. 120 dagen voor de werken aan de Slypebeek en 25 dagen voor het Lettenhofpark. "Dit wil zeggen dat wij sowieso 120 dagen vertraging oplopen, want de werken aan de Slypebeek gaan voor. We hebben immers die aarde nodig. Tevens zijn door weersomstandigheden vertragingen te verwachten, gezien de aankomende winter", aldus de schepen.De werken aan de Slypebeek zijn ondertussen gestart, en de aannemer heeft al een eerste niveau uitgewerkt op het Lettenhofpark. "Dit vooral om het studiebureau en onszelf een idee te geven van de hoogte van de grond ten opzichte van de aanpalende buren. Anderzijds ook om een correcte raming te maken van de hoeveelheid grond die nog dient aangevoerd te worden." De aanvoer van de grond moet nog opstarten, maar tegen volgende zomer moeten alle werken, met inbegrip van de grachtenstructuur, uitgevoerd zijn.Nadat de grond enige tijd 'gerust' heeft om verzakkingen te voorkomen, komt dan in het najaar van 2021 (of voorjaar van 2022) de aanplant van de bomen, aanleg van de paden, het plaatsen van het meubilair, watervoorziening, openbare verlichting en meer aan de beurt."Het is de bedoeling om op 1 november 2022 de nieuwe begraafplaats te kunnen in gebruik nemen", besluit schepen Desloovere.(GJZ)