In 1991 werd Sabine Destrooper benoemd tot notaris met standplaats in Ledegem. Toen in 2007 haar echtgenoot Christophe Cleeremans eveneens benoemd werd tot notari...

In 1991 werd Sabine Destrooper benoemd tot notaris met standplaats in Ledegem. Toen in 2007 haar echtgenoot Christophe Cleeremans eveneens benoemd werd tot notaris, was het kantoor van toen af bekend als notariaat Destrooper & Cleeremans.Mieke Vanhixe, die sinds 2007 in het notariaat werkzaam is en die in de zomer van 2019 het team van het notariaat Destrooper & Cleeremans heeft versterkt, werd in 2018 benoemd tot kandidaat-notaris. Sinds 10 januari 2020 zijn er dan ook drie notarissen actief in het kantoor in Ledegem dat voortaan de nieuwe naam draagt: Notariaat Destrooper, Cleeremans & Vanhixe. Het is niet zo dat de notarissen elk hun sector van het werkveld hebben, alle dossiers kunnen en worden door hen onderling behandeld. Naast de drie notarissen telt het kantoor ook nog negen medewerkers. (EDH)