"Conform onze doelstelling om de openbare verlichting te verminderen, komt er enkel verlichting op de kruispunten, niet langs de hele weg", aldus schepen Wieland De Meyer. De weg zelf wordt een tweevaksbaan, met ernaast een vrijliggend fietspad van 3 meter breed. Dit fietspad is ondertussen al aangelegd. "Tussen de weg en het fietspad ligt een gracht die dient doet als waterbuffer, en rondom wordt beplanting voorzien die de weg in het gro...

"Conform onze doelstelling om de openbare verlichting te verminderen, komt er enkel verlichting op de kruispunten, niet langs de hele weg", aldus schepen Wieland De Meyer. De weg zelf wordt een tweevaksbaan, met ernaast een vrijliggend fietspad van 3 meter breed. Dit fietspad is ondertussen al aangelegd. "Tussen de weg en het fietspad ligt een gracht die dient doet als waterbuffer, en rondom wordt beplanting voorzien die de weg in het groen zal inkleden. Het mooie uitzicht vanop de Walletjes zal door het groenscherm niet belemmerd worden." Gelijktijdig wordt ook een nieuwe toegansgweg naar het bedrijf vanuit de Korte Mooiaardstraat aangelegd. Ook daar komt er een groenscherm. "De plannen om een nieuwe ontsluitingsweg te leggen dateren van na de brand in 2015", zegt schepen Wieland De Meyer. "Met een werkgroep van inwoners, het bedrijf en de gemeente werden toen oplossingen gezocht om de hinder van het bedrijf na de heropbouw te verminderen." De aanleg van de nieuwe weg zal alvast zorgen voor een veiligere schoolomgeving. Die weg zorgt ervoor dat de aanvoer vanuit de Seulestraat en de Dranouterstraat niet meer door het dorp moet, maar via de nieuw aangelegde weg het bedrijf kan bereiken. "Heel wat woningen zullen dus geen zwaar vervoer meer voor hun deur krijgen en vooral de schoolomgeving wordt op deze manier een heel stuk veiliger. Door de dorpskern - en dus ook het traject via Wulvergem en Mesen - zouden ook zo'n 10 tot 15 procent minder vrachtwagens passeren, omdat er vanuit Frankrijk extra aanvoer wordt georganiseerd." De plannen om deze weg te realiseren hadden heel wat voeten in de aarde. Er werd een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt, bouwvergunningen aangevraagd en technische plannen gemaakt. Er werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd en toen werden er heel wat interessante vondsten gedaan. Drie soldaten uit de Eerste Wereldoorlog, een middeleeuwse baksteenoven, maar vooral een groot Romeins villacomplex werden blootgelegd. De vondst van de Romeinse villa en heel wat graven zijn uniek voor de regio en geven aan dat Nieuwkerke al in de Romeinse periode een belangrijke nederzetting had. De gemeente kijkt nu uit om deze te ontsluiten voor het brede publiek. (MDN)