In 2009 verlieten de zusters het klooster naast de school. Het schoolbestuur ontvouwde bouwplannen en liet zich op een wachtlijst voor subsidiëring plaatsen. Maar er kwam pas echt schot in de zaak toen een nieuwe vorm van subsidiëring, namelijk de huursubsidie, het levenslicht zag. In 2018 werd een dossier ingediend, op 30 juni van datzelfde jaar zette AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) het licht op groen.
...

In 2009 verlieten de zusters het klooster naast de school. Het schoolbestuur ontvouwde bouwplannen en liet zich op een wachtlijst voor subsidiëring plaatsen. Maar er kwam pas echt schot in de zaak toen een nieuwe vorm van subsidiëring, namelijk de huursubsidie, het levenslicht zag. In 2018 werd een dossier ingediend, op 30 juni van datzelfde jaar zette AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) het licht op groen.Ondertussen werd ook een vzw opgericht. Eric Callewaert is de voorzitter van vzw De Steunbeer en die vzw is ook de bouwheer van het project. De school betaalt jaarlijks een huursom aan vzw De Steunbeer, 70 procent van die huursom neemt de Vlaamse Gemeenschap voor zijn rekening. De verkoop van de schoolsite in de Kerkstraat zorgt voor de nodige financiële zuurstof. "Architecten Groep III uit Brugge werd aangesteld om de plannen uit te tekenen, Alheembouw realiseert de nieuwbouw. Ondanks de coronacrisis, die de werken drie weken stillegde, zit alles op schema. De oplevering zal kunnen gebeuren tegen eind dit jaar", aldus Eric Callewaert.Directeur Stefaan Breughe is natuurlijk verheugd over de nieuwe behuizing voor zijn school. "We tellen zowat 450 leerlingen. Na jarenlange groei zijn we nu wat gestagneerd. We hebben ook een containerklas moeten openen om alle klassen een plaats te geven. In de Kerkstraat hebben we acht lokalen, daar volgden het vierde, vijfde en zesde leerjaar les. Ieder leerjaar telt bij ons twee klassen, behalve het tweede kleuter en eerste leerjaar, waarvan we nu drie klassen hebben."In de nieuwbouw zullen 12 klaslokalen en één techniekklas ondergebracht worden. "De klassen zijn per twee aan elkaar verbonden, zodat we er ook grote klasruimtes van kunnen maken. De klassen bevinden zich allemaal op de eerste en tweede verdieping, buiten zijn er ook dakterrassen. Op het gelijkvloers is er het technieklokaal, de refter, kinderopvang, secretariaat en directielokaal. De nieuwbouw is ook verbonden met de huidige school. De zeven klaslokalen en tien kleuterlokalen blijven daar ook in gebruik. In de nieuwbouw zullen alle klassen vanaf het tweede leerjaar een onderkomen krijgen."De nieuwe speelplaats krijgt een licht glooiend karakter, omdat er een niveauverschil van één meter moet overwonnen worden. Er is ook aandacht voor groen. De twee speelplaatsen zijn met elkaar verbonden. Van het oude klooster blijft - op de oude garage na, die nu in privéhanden is - niks meer over. "Het torentje van het klooster werd bewaard. Op 31 augustus zal de gemeente het een plaats geven op de hoek van de schoolsite waar het speelplein zich bevindt. Het torentje zal ook een publiek karakter krijgen", aldus Luc Deprez, voorzitter van scholengroep Moorsledegem. De 'inzegening' van het torentje zal de start van het nieuwe schooljaar zijn. De verhuizing zal in de kerstvakantie gebeuren.