De mooie strakke nieuwbouw op de grond Lecomte, net naast de spoeddienst van het ziekenhuis, komt er dus hoogstwaarschijnlijk niet. Een gevolg van de fusie van het Sint-Rembertziekenhuis met het AZ Delta. Die ziekenhuisgroep denkt momenteel vooral aan besparen en wil geen dure nieuwbouw financieren, zeker niet nu de villa Van Damme even verderop momenteel leegstaat. Die villa is eigendom van AZ Delta en daarin zou de huisartsenwachtpost Houtland - mits de nodige aanpassingswerkzaamheden - vanaf eind dit jaar onderdak kunnen vinden. Tot zolang - met start op vrijdag 29 maart - wordt de wachtpost zoals voorzien ondergebracht in een huurwoning in de Sint-R...