Vrijdag werden de leerkrachten van het Deeltijds Kunst Onderwijs op de hoogte gebracht dat het schepencollege het dossier van de nieuwbouw van de kunstacademie voorlopig 'on hold' plaatst. Die nieuwbouw zou komen waar o.a. het huidige petanquelokaal in OC De Brug gevestigd is. Het dossier werd in de vorige legislatuur opgestart na een vernietigend...

Vrijdag werden de leerkrachten van het Deeltijds Kunst Onderwijs op de hoogte gebracht dat het schepencollege het dossier van de nieuwbouw van de kunstacademie voorlopig 'on hold' plaatst. Die nieuwbouw zou komen waar o.a. het huidige petanquelokaal in OC De Brug gevestigd is. Het dossier werd in de vorige legislatuur opgestart na een vernietigend rapport van de onderwijsinspectie over o.a. de huisvesting van de academie. Nu blijkt dat de huidige plannen niet kunnen rekenen op subsidie van de overheid. "Het is voor ons dan ook onmogelijk om een nieuwbouw zonder subsidie in te passen in ons Meerjarenplan, waaraan we volop aan het werken zijn", verduidelijkt onderwijsschepen Isabelle Degezelle, die het dossier erfde. "Een gewijzigd of nieuw ontwerp waarin de lokalen kunnen gebruikt worden door zowel DKO als het dagonderwijs, zou wel kunnen rekenen op de noodzakelijke subsidies die zo'n 70% van de kostprijs kunnen bedragen."Nu wil het gemeentebestuur de alternatieven gaan onderzoeken. "Dit kan zowel op de locatie in De Brug zijn, als in combinatie met een bepaalde lagere school", aldus Degezelle die toch wenste te benadrukken dat het dossier nu tijdelijk 'on hold' staat, maar niet definitief werd afgevoerd. "Integendeel, de centralisatie van het kunstonderwijs in Zwevegem blijft voor ons een prioriteit", klinkt het vastberaden. Ook komt de erkenning van de Kunstacademie volgens de schepen niet in het gedrang. "Het ministerie toont begrip voor onze beslissing en gezien de reeds gedane aanpassingen, komt onze erkenning niet in het gedrang. We zullen ook verder onze huidige lokalen blijven onderhouden, tot er een oplossing is. Het blijft de bedoeling om tegen eind deze legislatuur over nieuwe huisvesting te beschikken."(GV)