Het huidige woonzorgcentrum in Wakken werd gesticht in 1834, al kregen de gebouwen in die bijna 200 jaar de nodige renovatie en uitbreidingen. Daardoor geeft de site van bijna anderhalve hectare, op de hoek van de Markegemstraat en de Hekkenstraat, een erg fragmentarische aanblik.
...

Het huidige woonzorgcentrum in Wakken werd gesticht in 1834, al kregen de gebouwen in die bijna 200 jaar de nodige renovatie en uitbreidingen. Daardoor geeft de site van bijna anderhalve hectare, op de hoek van de Markegemstraat en de Hekkenstraat, een erg fragmentarische aanblik. Bedoeling is dat de volgende jaren alleen de twaalf assistentiewoningen van blok F, gebouwd in de periode 2002-2003, blijven staan. "Er zit niets anders op dan de andere gebouwen te slopen", zei bouwmanager Francis Fraeyman van de Kortrijkse Woonzorggroep GVO tijdens een infovergadering. "De bovenste verdiepingen van de blokken A en B mogen op brandweerbevel niet meer worden gebruikt en ook de andere gebouwen voldoen niet meer aan de strenge kwaliteitseisen en erkenningsnormen." Het brandattest van het woonzorgcentrum vervalt in april 2021. "We hebben in dit dossier dan ook geen tijd te verliezen", klinkt het bij alle betrokkenen.OLV van Lourdes telt momenteel, naast de twaalf assistentiewoningen, 150 erkende plaatsen in het woonzorgcentrum, zeven kortverblijven en twee kamers voor nacht- en crisisopvang. "Alhoewel het aantal plaatsen in het nieuwe wzc Samen nagenoeg gelijk zal blijven, willen we ook inspelen op nieuwe initiatieven als oriënterend kortverblijf, een dagverzorgingscentrum en een palliatief dagverzorgingscentrum", zegt algemeen directeur Jan Braekevelt. Ook kinderopvang De Speelberg, momenteel in de gebouwen van OLV van Lourdes gevestigd, zal een plaatsje krijgen in de nieuwbouw.Voorjaar 2020 wil GVO een ontwerper aanstellen en volgende zomer een omgevingsvergunning aanvragen. "Begin 2021 zouden de bouwwerken zeker moeten kunnen starten, zodat de hogere overheid ziet dat we het menen en het brandattest nog tijdelijk wordt verlengd", aldus nog Francis Fraeyman.Dat wordt geen sinecure. Om alle bewoners tijdens de bouwwerken op de site te kunnen houden, wil de gemeente 604 vierkante meter toevoegen aan het huidige domein. "We proberen sinds de zomer om via minnelijke schikking een stuk tuin van twee eigenaars uit de Hekkenstraat te kopen, maar dat is nog niet gelukt", zegt burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht). Volgende week legt hij aan de gemeenteraad een principebeslissing tot onteigening voor. (TVW)