Ongeveer 20 jaar geleden verwierf deprovincie het Fort van Beieren, een historisch en landschappelijk waardevol domein vlakbij Koolkerke. Recent kon door de aankoop van een aanpalend gebied van zesentwintig hectaren het geheel worden verdubbeld in oppervlakte.
...

Ongeveer 20 jaar geleden verwierf deprovincie het Fort van Beieren, een historisch en landschappelijk waardevol domein vlakbij Koolkerke. Recent kon door de aankoop van een aanpalend gebied van zesentwintig hectaren het geheel worden verdubbeld in oppervlakte. De provincie kocht de gronden aan voor een bedrag van 2,3 miljoen euro. Een wandelpad doorkruist het nieuwe domein van aan de Damse Vaart tot bij het Fort. Volgens Bart Naeyaert, gedeputeerde voor infrastructuur, wil de provincie op de nieuwe percelen het historische landschap herstellen, onder meer door het aanplanten van hagen en knotwilgen. "Ook bij de ingang van het Fort worden nieuwe initiatieven genomen om het historische karakter van de site te duiden en het geheel te laten evolueren naar een ontmoetingsplek voor bezoekers èn omwonenden", verduidelijkt Christian Igodt, landschapsarchitect bij de provincie, "Er komt ook een speelweide en een podium voor kleinschalige initiatieven. Ook een boomgaard en een pluktuin voor klein fruit zijn voorzien." Intussen hebben honden en hun baasjes uit de buurt met veel enthousiasme de nieuwe losloopplek in gebruik genomen. Geert Laisnez zet zich graag in als peter van de weide. De Facebookpagina omtrent de losloopweide kan intussen al op veel belangstelling rekenen. "Het doel van onze pagina? De hondenliefhebbers met raad en advies bijstaan, om op die manier ook de omwonenden te overtuigen van het nut en de positieve aspecten van zo'n losloopzone", vertelt Geert. "Het is hoe dan ook de bedoeling, het project van de losloopweide in de loop van volgend jaar te evalueren", verduidelijkt gedeputeerde Bart Naeyaert. (Pol Martens)