Op de gemeenteraad van komende dinsdag 20 november worden er opnieuw een aantal akten van grondverwervingen in de 7e Geniestraat in Houthulst ter goedkeuring voorgelegd. In juli had de gemeenteraad al een zestal akten goedgekeurd.
...

Op de gemeenteraad van komende dinsdag 20 november worden er opnieuw een aantal akten van grondverwervingen in de 7e Geniestraat in Houthulst ter goedkeuring voorgelegd. In juli had de gemeenteraad al een zestal akten goedgekeurd. De grondverwervingen zijn nodig om een voetpad te kunnen realiseren in de straat. "In de wijken die uitkomen op de 7e Geniestraat wonen ondertussen heel wat jonge gezinnen met kinderen die via die straat naar school gaan", zegt schepen van Openbare Werken Geert Van Exem. "Dat was een van de eerste verkavelingen van Houthulst. Vroeger was het niet de gewoonte om altijd een voetpad te voorzien, omdat er toen nog niet zo veel verkeer was. Met de jaren is er heel wat veranderd en zijn er ook wijken bijgekomen. De 7e Geniestraat is ook nog eens sluipweg geworden voor mensen die een hoek willen afsteken om naar Staden te gaan.""Eigenlijk is het de bedoeling dat de hele weg heringericht wordt, inclusief versmallingen en fietssuggestiestroken. We hebben een dossier ingediend bij Aquafin, maar het valt nog te zien wanneer we daar groen licht voor zullen krijgen. Uiteraard is het de bedoeling om de aanleg van het voetpad en de herinrichting van de straat samenvallen, maar mogelijk kan het nog een tijdje duren tegen dat die rioleringswerken kunnen plaatsvinden. Als we binnen twee jaar die rioleringen kunnen doen, dan zullen we het samen doen. Mocht het nog tien jaar duren voor de rioleringswerken gebeuren, dan beginnen wij alvast aan de aanleg van het voetpad. Het eerste dat we moeten hebben is die grond natuurlijk. Dan is die belemmering alvast weg."De afgelopen maanden was het gemeentebestuur dan ook volop in de weer om de bewoners te overtuigen een lapje grond te verkopen aan de gemeente. "De verkavelingen in de 7e Geniestraat dateren uit de jaren zestig en in de vergunning van de kavels stond dat de eigenaars na verloop van tijd een stukje grond opnieuw zouden moeten afstaan aan het openbaar domein", verduidelijkt burgemeester Ann Vansteenkiste. "Door een fout in het verleden werd dat nooit geformaliseerd waardoor heel wat bewoners het stukje grond geïntegreerd hebben in hun eigendom."De meeste bewoners hebben ondertussen getekend, niet allemaal. "Het is wel de bedoeling om het voetpad door te trekken van begin tot einde. Het zou jammer zijn mocht het onderbroken worden, maar als die mensen halsstarrig blijven vasthouden aan hun eigendom kunnen we er niet veel aan doen", zegt Geert Van Exem. "Het gaat om slechts een drietal kavels. Onteigeningen zullen we niet doen." (TOGH)