In samenwerking met Médecins sans Frontières wordt een nieuw kamp gebouwd aan de andere kant van de A16-snelweg, even verderop.
...

In samenwerking met Médecins sans Frontières wordt een nieuw kamp gebouwd aan de andere kant van de A16-snelweg, even verderop.De druk van de internationale pers én de inspanningen van de West-Vlaamse vrijwilligers hebben eindelijk 'la préfecture' van Duinkerke doen zwichten. De grootste vrees van de Franse overheid was vooral dat ze door dit signaal nog meer asielzoekers zouden aantrekken, terwijl ze eigenlijk aansturen op een ontmanteling van de 'jungle van Grande-Synthe'. De staat had ook zijn bedenkingen bij de beveiliging van het voorgestelde terrein, omdat de locatie vlakbij een spoorweg ligt en het niet denkbeeldig is dat vluchtelingen de snelweg op een onvoorzichtige manier oversteken, want de route richting Engeland ligt aan de overkant, in tegengestelde richting. Om die reden zullen omheiningen geplaatst worden langs de snelweg en de spoorlijn. Het project zal uitsluitend gefinancierd worden door de gemeente Grande-Synthe en Médecins sans Frontières. Meteen wordt begonnen met de aanleg en de sanering van het terrein, zodat binnen een viertal weken alle voorzieningen klaar zijn: elektriciteit, sanitair, 500 verwarmde tenten, die elk groot genoeg zijn voor vijf personen.De overheid ('la préfecture du Nord') heeft wel gezorgd voor 300 opvangplaatsen in de buurt van Grande-Synthe voor de meest kwetsbare personen. Een aantal vrouwen, kinderen en ouderlingen hebben er momenteel al een onderkomen gekregen. Ondanks alle inspanningen die de gemeente en onze vrijwilligers leveren, zal het verbazen dat sommige vluchtelingen toch liever in de modderjungle van het huidige kamp blijven. Ze zijn bang dat hun vrijheid zal beperkt worden, dat ze hun vingerafdrukken zullen moeten laten nemen en dat ze streng zullen gecontroleerd worden. Ze zijn ervan overtuigd dat hun verblijf in dit mensonwaardige kamp toch maar tijdelijk is en dat ze heel snel naar hun gedroomde eindbestemming kunnen: Engeland.Niemand van hen is geïnteresseerd in het aanbod van de Franse overheid om in Frankrijk asiel aan te vragen. Ook België is niet hun gedroomde bestemming. (MV)