Nieuw team pastorale eenheid aangesteld

Vooraan parochieassistent Stefaan Pollet, parochieassistente Bernadette Ryckewaert, Hilda Defossez, decanaal assistente Heidi Decroo, Mieke Dekeyser, Bart Laleman en Christine Feryn, op de tweede rij Marc Bonduel, Mieke Prinzie, Rita Ghekiere, Tania Coene, op de derde rij priester Luc Frenay, deken Wilfried Jonckheere, vicaris Marc Steen, priester Geert Rosseeuw, priester Dirk Durnez en Chris Vandezande. (foto ACK) © ACK
Annie Callewaert
Annie Callewaert Medewerker KW

Op zondag 11 september werd in de Sint-Niklaaskerk in Diksmuide het team van de verruimde pastorale eenheid Sint-Pieter Groot-Diksmuide aangesteld voor vier jaar. Het Sint-Niklaaskoor van Diksmuide zorgde voor de stemmige noot in de viering. Vicaris Marc Steen kwam in naam van bisschop Lode Aerts de viering en de aanstelling voorgaan.

“Het team is de overkoepelende beleidsploeg die erop toeziet dat overal in het eenheidsgebied, mensen in contact kunnen blijven met elkaar en het geloof. Het team waakt en beslist finaal over een goede werking rond liturgie (de vieringen), diaconie (dienstbaarheid), verkondiging (catechese) en communicatie (bereikbaarheid via allerlei media)”, legt deken Wilfried Jonckheere uit.

Samenwerking

“Het team bestaat uit vrijgestelden en vrijwilligers vanuit alle uithoeken van de pastorale eenheid. Door een gebrek aan priesters, gelovigen en/of technisch bekwame medewerkers kon niet langer alles onder de eigen kerktoren worden georganiseerd en daarom werd gezocht naar vormen van samenwerken: eerst in federaties en nu in pastorale eenheden. Krachten van kennen en kunnen worden gebundeld en gecentraliseerd. In 2014 werd, als een van de eerste pastorale eenheden in het bisdom Brugge, de pastorale eenheid Sint-Pieter Groot-Diksmuide boven de doopvont gehouden voor alle 13 kerken binnen het Diksmuidse grondgebied. Sinds november 2019 is de pastorale eenheid uitgebreid met de negen parochies van het grondgebied Houthulst en Lo-Reninge.”

22 parochies

Het aangestelde team bestaat uit parochieassistent Stefaan Pollet, parochieassistente Bernadette Ryckewaert, decanaal assistente Heidi Decroo, Mieke Dekeyser, Mieke Prinzie, Tania Coene, Rita Ghekiere, Hilda Defossez, Marc Bonduel, Bart Laleman, Chris Vandezande, Christine Feryn, deken Wilfried Jonckheere regio Diksmuide & over de IJzer, priester Dirk Durnez van Houthulst, priester Luc Frenay regio Merkem – Lo-Reninge, priester Geert Roseeuw (Esen, Woumen en Noorderlicht), een enthousiast team dat zich voor de volgende vier jaar volop zal inzetten voor alle 22 parochies van de pastorale eenheid.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.