Met het bedrag zal de scholengroep in eerste instantie een nieuwbouw realiseren in Ardooie. "Daarvoor werken we samen met de basisschool De Boomgaard, die op dezelfde locatie als het Instituut Heilige Kindsheid te vinden is", legt administratief directeu...