"Beide dienstverleningen werkten met een verschillend reglement en verschillende prijzen. Er werd een nieuw...

"Beide dienstverleningen werkten met een verschillend reglement en verschillende prijzen. Er werd een nieuw reglement opgemaakt, die beide dienstverleningen omvat", zegt schepen van Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen). Bij de opmaak van het reglement werd uitgegaan van volgende basisprincipes: uniforme definiëring van de doelgroep, uniforme toewijzing van de uitvoerder op basis van de aard van de klus en uniforme prijszetting en gelijke aanmelding via de dienst Seniorenzorg. Meer info: www.poperinge.be/Klusjesdienst. (AHP)