Het initiatief is niet zomaar ontstaan. Na de asielcrisis in 2015 werd vastgesteld dat heel wat jongeren uit het lokaal opvanginitiatief de ...

Het initiatief is niet zomaar ontstaan. Na de asielcrisis in 2015 werd vastgesteld dat heel wat jongeren uit het lokaal opvanginitiatief de weg niet vonden naar de reguliere hulpverlening omwille van de beperkte taalkennis en de drempelvrees. Ze leven daardoor vaak geïsoleerd. Het is de bedoeling dat de jongeren maar ook vrouwen die na een gezinshereniging in ons land zijn terecht gekomen regelmatig samenkomen om elkaar te ontmoeten. De jongeren zouden er samen komen op maandag, de dames op vrijdag. De Syriërer Ayran kwam getuigen hoe noodzakelijk het is om hier de taal te spreken bij het zoeken naar een woning en werk maar ook om samen te komen en niet in eenzaamheid thuis te blijven. (SR)