Natuurbehoud, groene energie, scheepvaart, visserij, zandontginning, defensie en zoveel meer activiteiten vinden dagelijks plaats in ons kleine Belgische stukje Noordzee. Om al deze activiteiten veilig te laten samengaan, stelt de federale overheid elke zes jaar een marien ruimtelijk plan op. Het is een soort ruimtelijke ordening die op land al langer bestaat, maar op zee is het vrij uniek in de wereld.
...

Natuurbehoud, groene energie, scheepvaart, visserij, zandontginning, defensie en zoveel meer activiteiten vinden dagelijks plaats in ons kleine Belgische stukje Noordzee. Om al deze activiteiten veilig te laten samengaan, stelt de federale overheid elke zes jaar een marien ruimtelijk plan op. Het is een soort ruimtelijke ordening die op land al langer bestaat, maar op zee is het vrij uniek in de wereld. "Heel wat landen komen in België kijken hoe wij het aanpakken om alle activiteiten en stakeholders hun rechtmatige plaats op zee te geven", zegt het kabinet van minister van de Noordzee Philippe De Backer. "Wist je dat België met 37 procent beschermd marien natuurgebied ver boven het Europese gemiddelde van 8,9 procent zit? En dat ons land in verhouding het meeste offshore ruimte voor hernieuwbare energie voorziet van alle landen ter wereld?Het eerste plan gold voor de periode 2014-2020. Het nieuwe plan voor 2020-2026 voorziet enkele nieuwigheden, zoals een tweede zone voor offshore energie, de prinses Elisabeth-zone, die een quasi verdubbeling van de energiecapaciteit beoogt (van 10 procent van de Belgische elektriciteitsbehoefte eind dit jaar naar 20 procent tegen 2025/2026). Er is ook extra natuurgebied aan de Nederlandse grens en er zijn drie nieuwe zoekzones voorzien voor bodembeschermende maatregelen. Er zijn ook vijf specifieke zones waarbinnen commerciële en industriële activiteiten kunnen worden ontwikkeld. Vooral duurzame ontwikkeling zal hierbij centraal staan."België was pionier met een eerste marien ruimtelijk plan en we zijn nu ook de eersten om dit plan te herzien", aldus minister De Backer. "Het is een lang, maar boeiend traject geweest, waarin het evenwicht tussen economie, ecologie en veiligheid centraal stond. Ik wens dan ook alle stakeholders, burgers en organisaties te bedanken voor hun constructieve bijdrage aan dit proces en ben tevreden dat met dit nieuw marien ruimtelijk plan de Noordzee verder kan ontwikkelen op het vlak van blauwe economie, met respect voor het marien milieu en de beschermde Natura 2000-natuurgebieden."De brochure Er beweegt wat op zee. Het marien ruimtelijk plan 2020-2026 bevat heel wat weetjes en vat het marien ruimtelijk plan op een toegankelijke manier samen. De brochure geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten in onze Noordzee aan de hand van specifieke kaarten. Je kan ook je kennis testen met een korte quiz. Een link naar de brochure vind je hier. Een kort filmpje over het marien ruimtelijk plan zie je hier en het volledige plan lees je via www.marienruimtelijkplan.be.(HH)