"1923 is een datum om te onthouden. Bijna 100 jaar terug werd het gebouw Ridder de Stuers in de Wervikstraat in gebruik genomen als school met drie klassen", blikt schepen Ives Goudeseune, bevoegd voor Openbaar Domein en Gebouwen, en zelf Zillebekenaar terug. "In al die jaren heeft het vroegere gebouw, de Stuers, zoals de Zillebekenaars het noemen, zeker een zinvolle invulling gekregen. De laatste decennia was cultuur er de hoofdzaak. Zangkoor, heemkundige kring Selebeke of het spijtig genoeg ter ziele gegane muziek hadden er hun vaste stek. Het was de startplaats voor het 11-Novembercomité in de vroege ochtend of een familiefeestje tot in de late avond. Kortom, een polyvalente zaal en een voor en door iedereen bruik...