Nieuw mobiliteitsplan in Veurne steunt op drie thema’s

© JTV
Redactie KW

Veurne zal haar mobiliteitsplan een flinke update geven. Om rekening te houden met alle noden, zal er een uitgebreid participatietraject komen die de krijtlijnen moet zetten voor een vernieuwd ontwerp. In het mobiliteitsplan worden de drie prioritaire thema’s aangepakt: de circulatie in Veurne-centrum, het parkeerbeleid en het fietsbeleid.

Per thema worden de relaties met andere werkdomeinen en doelstellingen in beeld gebracht. Zo kan er een inschatting worden gemaakt van het (bijkomend) onderzoek dat moet worden verricht rond elk gekozen thema om uiteindelijk een passend beleid en maatregelen te kunnen treffen.

Om het mobiliteitsplan te herzien, zal er een participatietraject worden opgezet. Zo zullen de verschillende stedelijke adviesraden worden geïnformeerd en zal hun advies worden gevraagd. Daarnaast zullen er thematische gemeenteraden rond mobiliteit komen. De informatierondes zullen op twee tijdstippen plaatsvinden, na de uitwerkingsfase en na de beleidsfase. In het participatietraject zullen ook de inwoners inspraak krijgen, via het online Hoplr-buurtnetwerk. Op dit platform kan het stadsbestuur ideeën voorstellen, waaraan de inwoners een waardering kunnen geven. De inwoners kunnen ook zelf voorstellen formuleren aan het bestuur. (JTV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.