Het college van burgemeester en schepenen keurde de omgevingsaanvraag goed. De uitvoering van de ambitieuze plannen kunnen dus van start gaan.
...