Bij gebrek aan medewerkers hield het stedelijke jeugdhuis De Prieze in het najaar van 2016 op te bestaan. Onlangs namen een tiental jongeren, met als 'trekpaard' Jens De Muynck, de draad weer op en stichtten ze een vzw met als doel opnieuw een volwaardig jeugdhuis open te houden. Daarvoor krijgen ze de volle medewerking van het stadsbestuur dat de lokalen en de toestellen van het oude jeugdhuis in het jeugdcentrum in de Dudenhofenlaan gratis ter beschikking stelt. Meer bepaald gaat het om de gelagzaal, de...

Bij gebrek aan medewerkers hield het stedelijke jeugdhuis De Prieze in het najaar van 2016 op te bestaan. Onlangs namen een tiental jongeren, met als 'trekpaard' Jens De Muynck, de draad weer op en stichtten ze een vzw met als doel opnieuw een volwaardig jeugdhuis open te houden. Daarvoor krijgen ze de volle medewerking van het stadsbestuur dat de lokalen en de toestellen van het oude jeugdhuis in het jeugdcentrum in de Dudenhofenlaan gratis ter beschikking stelt. Meer bepaald gaat het om de gelagzaal, de bar, de keuken, de opbergruimte en de toiletten.Naast de gewaardeerde steun van de jeugddienst stelt de stad ook een jeugdwerker aan. "Wat in de omliggende gemeenten kan, moet ook in Nieuwpoort mogelijk zijn", opent Jens De Muynck het gesprek. "Wij willen een trefpunt zijn waarvan jongeren weten dat ze er de vrijdagavond elkaar kunnen ontmoeten. De prijs van de dranken willen we heel democratisch houden."Volgens Nathan Van Melkebeke biedt het jeugdhuis ook de mogelijkheid om de avondgebruikers van het nabijgelegen skatepark naar binnen te halen, zodat de avondrust van de buren gerespecteerd wordt.Op het vlak van afspraken maken, is Emi van Rijn duidelijk: "Wij willen er geen 'zatte boel' van maken. We stellen een reglement op waarin staat wat kan en wat niet kan. We kiezen voor nultolerantie voor dronkenschap, druggebruik, lawaaioverlast..."Jens Vercruyce vervolgt: "Als initiatiefnemers passen we het project van De Warme Stad toe, de strategie van de Vlaamse overheid met Warme William als mascotte, om elke jongere te helpen zich goed te voelen in zijn/haar vel om zo geestelijke gezondheidsproblemen en erger te voorkomen." Het jeugdhuis sluit zich aan bij Formaat, de Vlaamse koepel die ongeveer 400 leden-jeugdhuizen telt en die informatie, vorming, opleiding, begeleiding en advies aanbiedt. "Voor de plaatselijke jeugd was tijdens de weekends de nood aan een ontmoetingsplaats groot", weet jeugdconsulent Lode Maesen. "In de beginperiode zal de nadruk liggen op het openhouden van het jeugdcafé. Later komt daar wellicht het organiseren van fuiven en uitstappen naar andere jeugdhuizen in de omliggende gemeenten bij."Het kernbestuur van het jeugdhuis bestaat uit Jens De Muynck (voorzitter), Emiel Mussly (ondervoorzitter), Jens Vercruyce (secretaris), Tobias Dewulf (penningmeester) en leden Emi Van Rijn, Dylan Gombert, Nathan Van Melkebeke, Jari Verhegge, Thibeau van Tilburg en Piet Heinrichs.Als naam van het nieuwe jeugdhuis kozen de jongeren voor Sortie, wat verwijst naar uitgaan, gaan stappen. (Dries Claeys)