De Ieperlinge mochten enkele maanden geleden al hun ideeën geven voor de site van het voormalige openluchtzwembad. In opdra...

De Ieperlinge mochten enkele maanden geleden al hun ideeën geven voor de site van het voormalige openluchtzwembad. In opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij en stad Ieper maakte studiebureau Stramien een ontwerp. "De erfgoedelementen zoals het clublokaal en de kleedkabines worden zoveel mogelijk behouden", zegt Evert De Baere van Stramien. "Er komen ligweiden en waterspelen voor de kinderen. In de beschermde muur langs de Basculestraat en de Kennedylaan komen perforaties om sociale controle mogelijk te maken en het park zal 's nachts kunnen afgesloten worden om vandalisme en overlast tegen te gaan." (TOGH)