Nieuw gemeentehuis in Middelkerke komt op plaats van zwembad Het Duinenbad

Het zwembad zal plaats ruimen voor een nieuw gemeentehuis. (foto LC)
Paul Bruneel

Er was al eerder sprake van, maar nu is de eerste stap gezet voor de bouw van een nieuw gemeentehuis in Middelkerke. Het gebouw komt er op de plek waar nu nog het zwembad Het Duinenbad is gelegen. “Het huidige gemeentehuis voldoet niet meer aan de normen voor de toekomst.”

Het is geen toeval dat net deze week de aanbesteding voor een nieuw gemeentehuis vertrekt, want ook de eerste steen voor het nieuwe zwembad in het sportpark De Krokodiel werd net gelegd. “Een nieuw gemeentehuis is zeker geen overbodige luxe”, zegt burgemeester Jean- Marie Dedecker. “Een nieuw gebouw is nodig om onze dienstverlening klaar te stomen voor de toekomst. Het huidige gebouw voldoet niet meer: zowel op het vlak van ruimte, van voorzieningen en toegankelijkheid stuiten we op onze grenzen.”

Administratief centrum

De selectieleidraad voor het aanstellen van een bouwteam werd voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat bouwteam zal moeten instaan voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van het nieuwe gemeentehuis. Burgemeester Dedecker licht toe: “De procedure die we volgen lijkt goed op die van het casinogebouw. In een eerste fase kan de kandidatuur ingediend worden en in een tweede fase zullen de geselecteerde kandidaten op basis van de gunningsleidraad een offerte indienen.”

De burgemeester hoopt dat tegen 2024 het nieuwe gemeentehuis de deuren zal kunnen openen. De vraag is wat er dan gaat gebeuren met het oude, geklasseerde gemeentehuis en het MAC (Middelkerke Administratief Centrum). Het MAC is in elk geval nog maar een kort leven beschoren, want het is de bedoeling om het gebouw met de grond gelijk te maken.

Het gebouw werd op 24 oktober 2014 officieel in gebruik genomen en werd gerealiseerd in de vroegere brandweerkazerne. Het is nooit de bedoeling geweest om het gebouw te behouden, maar er diende toen ook al een oplossing te worden gezocht voor het plaatsgebrek in het eigenlijke gemeentehuis. De brandweerkazerne, die net gelegen was naast het gemeentehuis, leek een ideale locatie en met hoofdzakelijk eigen gemeentepersoneel werd er een sober, maar functioneel MAC gerealiseerd. De kostprijs bedroeg toen 1 miljoen euro. Alle diensten die rechtstreeks met de bevolking te maken hadden werden daarna ondergebracht in het MAC. Eens het nieuwe gemeentehuis klaar is, gaat volgens burgemeester Dedecker het gebouw tegen de vlakte en krijgt de locatie een andere functie. Mogelijk wordt het dan een openbaar park.

Beschermd monument

En dan is er nog het vroegere, statige gemeentehuis op de hoek van de Spermaliestraat en de Oostendelaan. Het gebouw dateert uit 1924-1925. Eerder waren de gemeentediensten er sedert 1893 al ondergebracht in de vroegere pastorie op dezelfde locatie. Het gebouw werd verwoest tijdens de oorlog, waardoor er een nieuw gebouw werd opgetrokken. Het oude gemeentehuis is sinds 10 juni 2002 beschermd als monument en vastgesteld als bouwkundig erfgoed sinds 14 september 2009. Een tijdje geleden werden er nog hoognodige renovatiewerken uitgevoerd en stond het gebouw een tijdlang in de steigers. Naast enkele kantoren bevindt zich ook nog de gemeenteraadzaal in het gebouw, maar niet alle gemeenteraden vinden er nog plaats.

De vorige bewindsploeg wilde het gebouw behouden en een ceremoniële functie geven, maar dat is nu niet meer zeker. “Er is nog geen beslissing genomen hieromtrent”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. “Misschien behoudt het die ceremoniële functie, maar de kans zit er in dat het ook wordt verkocht en een andere invulling krijgt. Een hotel in dat gebouw zou tot de mogelijkheden kunnen behoren.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.