Bij het verlenen van een afwijking op de geluidsnormen, dient rekening gehouden te worden met een aantal criteria zoals: aantal bezoekers, locatie, duur en tijdstip, aard muziek, geluidsbehoefte, klachten, ... Vanuit het stadsbestuur kunnen we dus met andere woorden, beperkende maatregelen opleggen, bijvoorbeeld voor het maximaal toegelaten geluidsniveau of voor de duur van de muziekactiviteit. "We proberen hierbij steeds een evenwicht te vinden tussen de garantie van een kwaliteitsvol evenement door een goede muziekbeleving, beperken van hinder voor omwonenden en bescherming van de bezoekers tegen gehoorschade", vult Demon nog aan.

Om hier nog beter te kunnen op inspelen heeft de organisator van 'We Can Dance' een akoestische studie laten opmaken door Event Acoustics. Reden voor het onderzoek was het inventariseren van de optredende geluidsniveaus in de omgeving van het evenement. Hierbij zijn een aantal electro-akoestische maatregelen getroffen om de geluidsuitstraling naar de omgeving zoveel mogelijk te minimaliseren, terwijl de gewenste geluidsniveaus bij de podia gegarandeerd blijven. De maatregelen bestaan onder andere uit het toepassen van digitale mixers met ingebouwde limiters en een spectraal registrerend meetsysteem.

Demon vult verder aan: "Nieuw is dat er gebruik moet gemaakt worden van het geluidsmeetsysteem MeTrao type 1 netwerk meetsysteem door EventAcoustics. Dit is een continu registrerend meetsysteem wat LAeq, LCeq en spectrale informatie aan de gebruiker verschaft en opslaat. Alle podia krijgen bij de mengtafel een meetstation en er worden een aantal meetstations op strategische plekken in de omgeving geplaatst. De meetplaatsen worden in overleg met de dienst Leefmilieu vastgelegd.

"Het betreft een testcase met aangepaste normen ter hoogte van de woningen op de Zeedijk. Er zullen door onze diensten geluidsmetingen uitgevoerd worden tijdens het festival, die verder zullen geëvalueerd worden naar volgende en gelijkaardige festivals toe. Op die manier kunnen we hier in de toekomst nog gerichter omgaan met dergelijke zaken," besluit Demon.

Het geluidsmeetsysteem MeTrao werd al in Antwerpen gebruikt bij het Summerfestival, Laundry Day en vorige maand nog voor Elrow Town.

Bij het verlenen van een afwijking op de geluidsnormen, dient rekening gehouden te worden met een aantal criteria zoals: aantal bezoekers, locatie, duur en tijdstip, aard muziek, geluidsbehoefte, klachten, ... Vanuit het stadsbestuur kunnen we dus met andere woorden, beperkende maatregelen opleggen, bijvoorbeeld voor het maximaal toegelaten geluidsniveau of voor de duur van de muziekactiviteit. "We proberen hierbij steeds een evenwicht te vinden tussen de garantie van een kwaliteitsvol evenement door een goede muziekbeleving, beperken van hinder voor omwonenden en bescherming van de bezoekers tegen gehoorschade", vult Demon nog aan.Om hier nog beter te kunnen op inspelen heeft de organisator van 'We Can Dance' een akoestische studie laten opmaken door Event Acoustics. Reden voor het onderzoek was het inventariseren van de optredende geluidsniveaus in de omgeving van het evenement. Hierbij zijn een aantal electro-akoestische maatregelen getroffen om de geluidsuitstraling naar de omgeving zoveel mogelijk te minimaliseren, terwijl de gewenste geluidsniveaus bij de podia gegarandeerd blijven. De maatregelen bestaan onder andere uit het toepassen van digitale mixers met ingebouwde limiters en een spectraal registrerend meetsysteem. Demon vult verder aan: "Nieuw is dat er gebruik moet gemaakt worden van het geluidsmeetsysteem MeTrao type 1 netwerk meetsysteem door EventAcoustics. Dit is een continu registrerend meetsysteem wat LAeq, LCeq en spectrale informatie aan de gebruiker verschaft en opslaat. Alle podia krijgen bij de mengtafel een meetstation en er worden een aantal meetstations op strategische plekken in de omgeving geplaatst. De meetplaatsen worden in overleg met de dienst Leefmilieu vastgelegd. "Het betreft een testcase met aangepaste normen ter hoogte van de woningen op de Zeedijk. Er zullen door onze diensten geluidsmetingen uitgevoerd worden tijdens het festival, die verder zullen geëvalueerd worden naar volgende en gelijkaardige festivals toe. Op die manier kunnen we hier in de toekomst nog gerichter omgaan met dergelijke zaken," besluit Demon.Het geluidsmeetsysteem MeTrao werd al in Antwerpen gebruikt bij het Summerfestival, Laundry Day en vorige maand nog voor Elrow Town.