"In deze coronatijden ervaren we al dat meer mensen naar de fiets grijpen. In een dichtbevolkte stad als Izegem is het belangrijk om er voor te zorgen dat mensen zich vlot en veilig kunnen verplaatsen. Een gezonde mobiliteitsmix is daarbij essentieel", vertelt schepen van Mobiliteit Caroline Maertens.
...

"In deze coronatijden ervaren we al dat meer mensen naar de fiets grijpen. In een dichtbevolkte stad als Izegem is het belangrijk om er voor te zorgen dat mensen zich vlot en veilig kunnen verplaatsen. Een gezonde mobiliteitsmix is daarbij essentieel", vertelt schepen van Mobiliteit Caroline Maertens. "Tot op heden was er echter nog geen uitgestippeld fietsbeleid in Izegem. De meerjarenplanning van Izegem die in december werd goedgekeurd, bevat daarom een duidelijke beleidsvisie die een fietsbeleid op maat mogelijk maakt. Het nieuwe fietsbeleidsplan is de concrete vertaling van deze visie. Fietsinfrastructuur, fietscomfort en fietsaanmoediging zijn daarbij de drie grote pijlers.""Met een hele resem acties en initiatieven willen op het einde van de rit 20 procent meer fietsende Izegemnaars, 20 procent meer publieke fietsenstallingen en 20 procent meer fietsende bezoekers aan onze openbare gebouwen en instellingen noteren."Het kersverse plan zet stevig in op nieuwe en veilige fietsinfrastructuur. Maertens: "Deze legislatuur voorzien we maar liefst 13,3 miljoen euro aan investeringen in wegenwerken. Daarbovenop wordt er 1,3 miljoen euro uitgetrokken in het kader van het fietsbeleidsplan. Een bewuste keuze want goede en veilige fietspaden maken fietsen aangenaam.""Samen met de leden van de Commissie Openbare Werken en Mobiliteit werden alle knelpunten voor de fietser in kaart gebracht. Er werd vervolgens een actietabel opgesteld met alle ingrepen op korte, middellange en lange termijn. Bepaalde knelpunten kunnen we onmiddellijk oplossen, andere worden meegenomen tijdens geplande wegenwerken".Enkele dossiers van wegenwerken zijn ondertussen opgestart. "Zo is de Vijfwegenstraat-Kachtemsestraat in uitvoering. Daarnaast is er een voorontwerp voor de Ambachtenstraat opgemaakt. De bedoeling is om tussen de fietstunnel aan de Minervastraat en het rondpunt aan de Krekelmotestraat een fietspad te voorzien. Het gedeelte aan de Kortrijksestraat krijgt op haar beurt een fietspadmarkering. Tenslotte willen we zo snel mogelijk starten met het participatietraject voor de Hogestraat. De timing hangt echter af van de impact van de richtlijnen rond COVID-19", vertelt Caroline Maertens.De voorbije weken waren er door de strenge richtlijnen rond COVID-19 ook in Izegem opvallend meer fietsers. "We willen die mensen blijven aanzetten tot fietsen. Daarom voeren we versneld een aantal acties uit uit het nieuwe fietsbeleidsplan. Zo installeren we de fietszone in het centrum, komen er extra fietsstraten in de Meensestraat en in de Hondsmertjesstraat tussen de Pater Vereeckestraat en Hogestraat. Ons fietsroutenetwerk maken we bekend via de website van stad Izegem en via het Izine. Onze hoofdroutes zullen we bewegwijzeren met tijd- en afstandsaanduiding".Naast nieuwe fietsinfrastructuur zet het fietsbeleidsplan in op bijkomende fietsenstallingen. Maertens: "Via de de app Velopark inventariseren we onze fietsenstallingen. De bedoeling is om ze veiliger en toegankelijker te maken en waar nodig de capaciteit te verhogen. We starten bovendien een proefproject met de aankoop van twee fietsboxen. Die bieden we te huur aan in buurten waar er veel woningen zijn zonder garage of bergruimte".Inzetten op sensibilisering en mensen aanmoedigen tot fietsen is de derde pijler van het plan. "Fietsen wordt meer en meer onderdeel van een gezonde en duurzame levensstijl. We zetten in op deze fietscultuur en lanceren daarom verschillende nieuwe initiatieven met als hoogtepunt Het jaar van de Fiets in 2023", besluit schepen Maertens.Al zelfverklaarde fietsliefhebber haalde ook Veerle Renier van oppositiepartij Groen haar slag thuis. Ze diende twee amandementen in die het ook haalden. Het fietsvademecum zal voortaan als leidraad dienen bij beslissingen over de infrastructuur van tweewielers, maar ook de fietszone wordt op haar vraag uitgebreid. "De Meensestraat wordt een fietsstraat, maar ook de zone tussen Schoolstraat, Meensestraat en Burgemeester Vandenbogaerdelaan hadden we graag ingekleurd gezien als fietszone." De gemeenteraad keurde dag goed. "We blijven ook op de nagel van de infrastructuur kloppen, want dat is essentieel in een goed fietsbeleid."Vlaams Belang toonde zich dan weer voorstander van een Zone 30 in het centrum, i.p.v. een fietszone.