"Wij hebben toch onze bedenkingen", beginnen Nic Cattebeke (44), voorzitter oc De Vonke, Thomas Arickx (35), organisator van Heule Duivelt en Luc Malfait (62), bestuurslid van de Heulse Concertband hun relaas. "Ze hadden beter van bij het begin naar ons geluisterd. Alles kan beter, maar dit hadden we voorspeld. Het is beter een plein met mogelijkheden dan er een met beperkingen aan te leggen", beamen Thomas en Nic. "Het resultaat is nu een evenementenplein met beperkingen. Her en der perken aanleggen, zorgt voor meer problemen en ongemakken bij grote evenementen", zegt Thomas Arickx. "Ik kreeg tegenwind vanuit diverse hoeken. 'Je praat voor je eigen winkel', was de kritiek. Maar plaats hier nu maar eens een groot scherm. Ook voor de toeschouwers rijzen er problemen. Wie voor en op de perken kan gaan staan, ziet alles, de rest ziet niets meer. De twee bomen voorzien van een klein...

"Wij hebben toch onze bedenkingen", beginnen Nic Cattebeke (44), voorzitter oc De Vonke, Thomas Arickx (35), organisator van Heule Duivelt en Luc Malfait (62), bestuurslid van de Heulse Concertband hun relaas. "Ze hadden beter van bij het begin naar ons geluisterd. Alles kan beter, maar dit hadden we voorspeld. Het is beter een plein met mogelijkheden dan er een met beperkingen aan te leggen", beamen Thomas en Nic. "Het resultaat is nu een evenementenplein met beperkingen. Her en der perken aanleggen, zorgt voor meer problemen en ongemakken bij grote evenementen", zegt Thomas Arickx. "Ik kreeg tegenwind vanuit diverse hoeken. 'Je praat voor je eigen winkel', was de kritiek. Maar plaats hier nu maar eens een groot scherm. Ook voor de toeschouwers rijzen er problemen. Wie voor en op de perken kan gaan staan, ziet alles, de rest ziet niets meer. De twee bomen voorzien van een kleinere groeicirkel en een effen terrein biedt volgens mij meer mogelijkheden.""Tijdens de voorbereidingen had men geen oren naar mijn praktische grieven", oppert Nic. "Als ik voorstel om geen bomen te plaatsen, dan vindt men dat er groenaanleg moet zijn. Men kan met mobiele elementen mooie resultaten bereiken. Als de stad Kortrijk een speelplein op de Grote Markt tijdelijk kan verwijderen om ruimte te creëren voor grotere activiteiten, waarom kunnen wij dat in Heule niet? Er bestaan genoeg mogelijkheden om een leeg plein tussendoor in te kleden tot een gezellige locatie. Neem nu mobiele meubels, bloembakken, verplaatsbare speeltuigen. Met een heftruck verplaatst men deze en je hebt opnieuw een grote open ruimte. Van belemmeringen is dan geen sprake meer. Functioneel? Plaats nu maar eens podium. Het plein is enkel oogstrelend", aldus de oc-voorzitter. Luc Malfait, bestuurslid van de Heulse concertband, vult aan: "We zijn ook voorstander van open ruimte. Dit biedt meer mogelijkheden voor allerlei grote initiatieven. We hebben nood aan een echt evenementenplein. Waar moeten wij heen met ons vijfjaarlijks taptoefestival? Geef toe, je kan toch onmogelijk met muziekkorpsen een parade houden op dergelijk plein. Voor dergelijke evenementen is dit plein nu niet meer geschikt. Dit kan enkel op de Heuleplaats. Hiervoor moet men het centrum verkeersvrij maken. Goed voor de cafés, maar de kruidenier, slager en bakker zijn daar niet zo gelukkig mee", zegt de voorzitter van oc De Vonke. "De piste van een verkeersvrij centrum komt weer ter sprake." Heuleplaats is, door de werken in de Zeger van Heulestraat, tijdelijk een autoluwe doorgang naar de parking, het zwembad, de sporthal en het ontmoetingscentrum. De drie heren concluderen dat de kleine parking naast de kerk beter geschikt is voor evenementen. Deze parking is rechthoekig, zonder hindernissen, biedt meer mogelijkheden. Zet een podium, een scherm achteraan en het evenement kan zo beginnen. "Pijnlijk", zeggen deze drie organisatoren. "We willen niet negatief overkomen maar dit was een unieke kans om er - behalve een mooi - ook een nuttig, ruim plein van te maken." Stan Callens (56), voorzitter van het Heuls Denk Platform (HDP), begrijpt ook niet waarom men daar zo'n groot bomenperk plaatste. "Aangezien dit niet op het ontwerpplan staat, is het evident dat we verrast zijn en hier voor voldongen feiten staan. We zijn er niet gelukkig mee. Al de rest gebeurde in overleg met de adviesraad en de stadsdiensten.""Het is eerder een plein aan het park waar misschien wat evenementen kunnen doorgaan. Uiteraard is het jammer dat het voetbalevenement op groot scherm daar niet plaatsvindt, maar dit is eerder een financiële kwestie. Een buitenscherm plaatsen is ook gewoon veel duurder", reageert Stan.