In de nieuwe beleidsvisie van Haven Oostende is één van de actiepunten om te excelleren in nichemarkten, zoals de circulaire industrie. In dat kader werd recent een 20-jarig concessiecontract afgesloten met het nieuwe bedrijf West Recycle. Dit bedrijf zal een productie-eenheid bouwen waar afvalstoffen verwerkt worden in eindproducten die terug kunnen hergebruikt worden als basisproduct in onder andere de bouwsector.
...