Nergens zo weinig volwassen dopelingen als in West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen kiezen dit jaar slechts vier volwassenen om zich te laten dopen. © Davy Coghe
Olivier Neese

In West-Vlaanderen kiezen dit jaar slechts vier volwassenen om zich te laten dopen. Daarmee gaat onze provincie in tegen de algemene trend waarbij steeds meer volwassenen voor het sacrament kiezen.

Dit jaar kiezen in ons land 305 volwassenen om zich te laten dopen. Dat zijn er 61 meer dan vorig jaar. Die stijgende trend is al even zichtbaar. In 2010 waren er 143, in 2015 180.

Opvallend: nergens kiezen zo weinig volwassenen om zich te laten dopen als in West-Vlaanderen. Dit jaar kiezen slecht 4 West-Vlaamse volwassenen voor het sacrament. Elders in onze land is dit veel meer. In het bisdom Doornik zijn er 127, in Mechelen/Brussel 93 (Mechelen 11, Brussel 15 en Waals-Brabant 67), in Antwerpen 23, in Luik 19, in Hasselt en Gent elk 14 en in Namen 11. Naar een reden voor de lokale verschillen is het momenteel gissen. “De verschillen zijn niet echt structureel”, klinkt het. “Afhankelijk van het jaar kan de verdeling van de cijfers al anders liggen. Sommige bisdommen zetten wel sterk in op volwassenenwerking, terwijl andere eerder wachten tot de volwassene zelf de stap zet.”

Corona

Ook hier dwarsboomde Covid-19 de normale gang van zaken. “De catechumeen, zoals een volwassen kandidaat-dopeling officieel heet, legt doorgaans een traject af van een jaar alvorens gedoopt te worden”, klinkt het. “Dat start met een feestelijke opname in het catechumenaat in de plaatselijke kerkgemeenschap, gevolgd door een tijd van inleiding in het gelovige leven. Het doopsel heeft plaats in de paaswake, in de avond of nacht voor Pasen. De pasgedoopten nemen dan voor het eerst ook volledig deel aan de eucharistie. Het vormsel wordt in dezelfde viering toegediend of erna.”

“Door de coronapandemie konden dit jaar geen vieringen plaatsvinden in de weken voor en de maanden na Pasen. Ook voor de catechumenen die zo toeleefden naar hun doopsel was dat een stevige opdoffer. Nu we weer wel kunnen vieren en de vakantietijd er zowat op zit, worden overal in ons land de catechumenen voor dit jaar gedoopt.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.