Neos Ieper viert gouden jubileum op dinsdag 5 oktober

Het Neos bestuur met Monique Vandevyvere, Michel D’Huysser, Ludwig Spruytte, José Decostere, voorzitter Jacques Mortier, Patrick Lakiere, Pierre De Rynck, Milo Breyne en Irene Masschelein. © Eric Flamand
Redactie KW

Het verhaal van Neos Ieper begon als Club voor Rustende uit de Middengroepen in augustus 1970. Hun eerste activiteiten bestonden uit een bolling, kaartje leggen en samen zingen of reizen. In de vijf decennia dat Neos nu bestaat, is het aanbod fel uitgebreid met fietsen, wandelen, petanque en voordrachten.

Volgens voorzitter Jaak Mortier ligt in die uitbreiding van hun activiteiten ook het succes verborgen van Neos.

“We geloven in de kracht van plaatselijke netwerken en behoren ook niet tot een of andere koepelorganisatie. We zien ons als een centrumbeweging met veel kernen in Vlaanderen en laten ons door elkaar inspireren. Het uitwisselen van ervaringen over generaties heen is ook een meerwaarde in onze organisatie.”

“Wanneer we een activiteit organiseren dan is dat ongedwongen samenzijn met ruimte om elkaar te leren kennen en erkennen. Openheid voor nieuwe mensen en ideeën staat ook hoog in ons vaandel. Dat is trouwens de kiem voor persoonlijke en gemeenschappelijke ontplooiing waar we voor ijveren.”

Duurzaam engagement

“We zijn een warme kern waar gedachten en ideeën kunnen rijpen. Moed en goesting om samen initiatief te nemen ontwikkelt zich zo gaandeweg en als het mislukt, dan hebben we het tenminste geprobeerd. We zien het als een duurzaam engagement voor vernieuwing en zelfontplooiing naar een zinvolle toekomst.”

“Op vandaag zijn er zo’n 250 Neos-leden in de Ieperse afdeling”, vertelt bestuurslid Patrick Lakiere ter aanvulling.”

“Onze leden krijgen maandelijks een (digitale) nieuwsbrief zodat ze op de hoogte zijn van de maandelijkse of speciale activiteiten. De bedeling van de papieren versie gebeurt door verantwoordelijken per stadsregio of door wijkmeesters.”

Gelukkig heeft corona geen grote gevolgen voor Neos Ieper. “We kenden misschien een lichte terugval op vlak van aantal leden, maar dankzij ons teamwork viel dit nogal mee. Ons bestuur is zelfs uitgebreid zodat continuïteit verzekerd is voor de toekomst.”

“We willen dat de senioren zich bij Neos Ieper thuis voelen en na elke activiteit met een goed gevoel afspreken voor een volgende keer. De talrijke opkomst voor ons lente-, zomer-, Sint-Maarten- en kerstfeest zijn daar het sprekende bewijs van. Door corona hebben we gemerkt dat de noodzaak aan verbinding onder senioren heel groot is. Onze stichters, Gaston Feys, Marcel Decorte en Z. E. H. Jozef Vanoverschelde (proost) zouden ongetwijfeld fier zijn op het afgelegde parcours, net zoals onze ere-voorzitter Marie-José Decostere dat op vandaag ook is.”

Feestelijke dag

Uiteraard wordt dit gouden Neos-jubileum gevierd. Jaak Mortier: “Op dinsdag 5 oktober starten we om 10 uur met een eucharistieviering in de Sint-Maarten- en Sint-Niklaaskathedraal, die opgeluisterd wordt door het zangkoor Zonnelied. Aansluitend is er om 11.15 uur een academische zitting in de raadzaal van het stadhuis waar het stadsbestuur ons een drankje aanbiedt om te klinken op onze vijftigste verjaardag. Vanaf 13 uur worden we dan verwacht in feestzaal Lissewal in Elverdinge voor een feestelijke lunch en er is ook een optreden van Connie Neefs, Hannelore Candries en Eric Devos.

De inschrijvingen voor deze feestelijke dag werden afgesloten op 21 september en we zullen met 150 personen zijn om ons vijftigjarig bestaan te vieren.

Info: www.neosvzw.be

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.