Zonet besliste het college van burgemeester en schepenen om ongunstig advies te verlenen voor de aanvraag van de firma NV W-Kracht om een windturbinepark me...

Zonet besliste het college van burgemeester en schepenen om ongunstig advies te verlenen voor de aanvraag van de firma NV W-Kracht om een windturbinepark met drie windturbines op te richten en te exploiteren in de Halvemaanstraat in Beernem. Op 4 april 2019 diende de firma W-kracht een aanvraag in bij de provincie voor het plaatsen van drie windmolens in de omgeving van de Merlebeek te Beernem.Na het indienen van dit project moest de gemeente hierover een openbaar onderzoek voeren. Dat openbaar onderzoek liep van 25 april tot 24 mei 2019. Tijdens het openbaar onderzoek werden bijna 900 bezwaren ingediend. Dat leidde uiteindelijk dus tot een negatief advies. De provincie is nu aan zet om een uiteindelijke beslissing over de windmolenprojecten van W-kracht te maken.(AVH)