Zonet besliste het college van burgemeester en schepenen om ongunstig advies te verlenen voor de aanvraag van de firma NV W-Kracht om een windturbinepark me...