"Via de Gistelse milieuraad formuleert ons bestuurslid Leopold Dewulf met de andere leden adviezen inzake natuurbehoud aan het Gistelse stadsbestuur. De milieuraad is een uitstekend middel om in contact te blijven met de bestuurders. We hopen dat het nieuwe bestuur in Gistel opnieuw de adviesraad opricht. Jammer is dat in Oudenburg dergelijk instrument niet bestaat", vertelt Koen verder.
...

"Via de Gistelse milieuraad formuleert ons bestuurslid Leopold Dewulf met de andere leden adviezen inzake natuurbehoud aan het Gistelse stadsbestuur. De milieuraad is een uitstekend middel om in contact te blijven met de bestuurders. We hopen dat het nieuwe bestuur in Gistel opnieuw de adviesraad opricht. Jammer is dat in Oudenburg dergelijk instrument niet bestaat", vertelt Koen verder."Wat weinigen weten is dat we inzake natuurbeheer drie domeinen van ongeveer 150 ha beheren. Zo is er aan weerszijden van de Weidestraat in Snaaskerkse het historisch grasland van Snipgate. Daar vind je het bewijs dat niet alle gras hetzelfde gras is. Want tussen de vele grassoorten blinken ook biezen en russen en een boel andere planten die wijzen op een zilte bodem", aldus natuurgids Leopold Dewulf. "Daarnaast zijn er de Bourgognepolders die bestaan uit drassige, voormalige hooilanden die de jongste jaren als extensieve weiden gebruikt werden. De weidsheid is naar Vlaamse normen bijzonder. Dit is een gevolg van de geschiedenis als broek: een laaggelegen gebied dat in de winter vaak onder water loopt. De grote vochtigheid vereiste een uitgebreid netwerk aan grachten en sloten die samen met enkele knotwilgenrijen het landschap opdelen in smalle, langwerpige percelen", vult Koen verder aan. "Tenslotte beheren we samen met Natuurpunt Middenkust het natuurgebied de Zwaenhoek. Dit is een oud poldergebied met een heel grillige slootstructuur en dito perceelsranden, die vaak de loop van een oud krekenstel volgen", besluit Leopold.Financieel is dit alles een zware opgave. Voor de aankoop dienen we een renteloze lening af te betalen bij Natuurpunt. De gebruikers van de natuurgebieden dienen zich te houden aan een aantal beheersmaatregelen inzake bemesting, pesticiden, irrigatie en hooien", aldus de voorzitter"Maar ook natuurstudie is belangrijk. Het is een goed teken dat de jongeren bezig zijn met het klimaat maar we merken op dat die leerlingen warm voor de natuur gemaakt moeten worden. Dit kan via onze werkgroepen als natuurfotografie, paddenoversteek, de uilen- en vogelwerkgroep. Daarom organiseren we van 24 april tot 23 juni een cursus natuurverkenner. Met 4 theorielessen en 6 uitstappen leer je de natuur in Gistel en Oudenburg kennen. Voorkennis is niet vereist", aldus Leopold.Maar Leopold Dewulf, gepensioneerde leraar aan het KTA MoBi in Gent, heeft nog een andere passie. Samen Bart Vercruysse realiseerde hij een tentoonstellingsproject 'Vol de Nuit' dat geselecteerd werd voor het 22ste internationale natuurfotofestival van Montier-en-Der en een fotoboek Skokholm - Dream Island. Skokholm is een klein eiland pal voor de kust van Wales. Het boek is vooral opgebouwd rond een reeks avond- en nachtopnames van de vogels in vlucht boven hun broedgebied. Maar Koen Blontrock, leraar Nederlands-Engels aan het VTI in Ieper en afkomstig uit Zevekote, is niet alleen voorzitter van Natuurpunt maar heeft daarnaast ook een passie voor het erfgoed. "Naast toeristische gids in het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg ben ik ook voorzitter van de Erfgoedkring 8460 Oudenburg. Momenteel valt alles nog te combineren", lacht Koen.Of beiden nog projecten te realiseren hebben in de toekomst? "Inzake natuurbehoud is het patrimonium uitbreiden het duurste maar het zekerste. Verder de jeugdwerking rond de Roksemput uitbouwen. Jongeren aantrekken om zich te engageren in de natuur. Hopelijk kunnen we de restfinanciering in de toekomst bij Natuurpunt op een vlotte wijze aflossen, besluiten Leopold en Koen. (MVS)