"Via de Gistelse milieuraad formuleert ons bestuurslid Leopold Dewulf met de andere leden adviezen inzake natuurbehoud aan het Gistelse stadsbestuur. De milieuraad is een uitstekend middel om in contact te blijven met de bestuurders. We hopen dat het nieuwe bestuur in Gistel opnieuw de adviesraad opricht. Jammer is dat in Oudenburg dergelijk instrument niet bestaat", vertelt Koen verder.
...