"Onze lokale afdeling viert haar 25-jarig bestaan, maar de inzet voor het behoud van de waardevolle natuur is eigenlijk al veel langer bezig. Zo vieren we in 2020 ook 45 jaar De Kijkuit en 35 jaar De Zandpanne", zegt afdelingsvoorzitter Marc Janssens.
...

"Onze lokale afdeling viert haar 25-jarig bestaan, maar de inzet voor het behoud van de waardevolle natuur is eigenlijk al veel langer bezig. Zo vieren we in 2020 ook 45 jaar De Kijkuit en 35 jaar De Zandpanne", zegt afdelingsvoorzitter Marc Janssens. Het was onder impuls van dokter Fernand Alexander dat er in de jaren 60 stappen werden gezet voor een natuurreservaat naast het Zeepreventorium. "Rond 1975 kreeg het duingebied het beschermd statuut van natuurreservaat. De Kijkuit - met als eerste conservator Theo De Brandt van het Zeepreventorium - was meteen ook het eerste natuurreservaat aan onze kust", weet Marc. Het huidige beheerteam is er vooral in de weer met het in stand houden van de mosduinen. "Er groeien ook duinviooltjes, zeewinde, cipreswolfsmelk en bokkenorchis. In de bufferzone rond het reservaat broeden nachtegalen. Hun mooie zang is in het voorjaar te horen vanop de trappen naar het strand. Het hele jaar door kun je er buizerds en torenvalken zien jagen, en in de winter verblijven er ransuilen", klinkt het. De Zandpanne ontstond rond 1985. Filip Vanhee is er nog steeds de conservator van. "Maar het was John Van Gompel die, uit naam van de toenmalige vzw Natuurreservaten, destijds de aanvraag indiende om een stuk waardevolle duinen in te richten als afgesloten natuurgebied. Vooral de vochtige duinpannes zijn hier belangrijk voor de biodiversiteit. De Zandpanne is de ideale biotoop voor soorten als de blauwvleugelsprinkhaan en de nauwe korfslak."Naast het afgesloten gedeelte omvat De Zandpanne sinds enkele jaren ook een toegankelijk stuk waar onder andere Gallowayrunderen grazen. "Deze gaan de verruiging van het gebied tegen", verduidelijkt Marc Janssens.Natuurpunt De Haan schoot officieel uit de startblokken toen er, met de bestaande natuurreservaten, duinen en strand, een behoefte ontstond aan geleide wandelingen. "Ignace Bos en zijn vrouw Grazienne stichtten rond 1995 de plaatselijke Natuurgidsenkring waaruit Natuurpunt De Haan ontstaan is. Yves De Saedeleer was de eerste voorzitter van onze afdeling. Heel wat natuurwerkers waren toen ook aangesloten bij de vzw Natuurreservaten, die in 2001 met natuurvereniging De Wielewaal samensmolt tot het huidige Natuurpunt", vertelt Marc. In 2020 wordt dus ook 25 jaar Natuurpunt De Haan gevierd. In het kader daarvan loopt in de bib momenteel een tentoonstelling die de historiek en de gebieden, alsook enkele actuele thema's belicht. "Daarmee sluiten we 2019 in schoonheid af en zetten we ons jubileumjaar feestelijk in. Onze afdeling blijft groeien, en het stemt ons ook hoopvol voor de toekomst dat we steeds meer jonge gezinnen mogen verwelkomen op onze activiteiten. Onze laatste schemerwandeling in De Kijkuit was een voltreffer, en ook de lezing door professor Patrick Meire over de klimaatproblematiek, werd druk bijgewoond. Scholen mogen ons overigens altijd contacteren voor een natuurwandeling in klasverband."Er valt overigens nog heuglijk nieuws te melden. Tijdens de algemene vergadering van de afdeling op vrijdag 21 februari om 19.30 uur in de polyvalente zaal van bibliotheek Canticleer, worden de uitbreidingsplannen van Natuurpunt De Haan uit de doeken gedaan. "De besprekingen daarvoor zijn volop aan de gang", vertelt voorzitter Marc Janssens. Natuurpunt De Haan schonk de bibliotheek ook een overzichtsplan dat alle natuurreservaten van Natuurpunt, het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij in De Haan en deelgemeenten in kaart brengt. Op zaterdag 4 januari kunnen geïnteresseerden deelnemen aan een schemerwandeling van Natuurpunt De Haan in natuurgebied De Zandpanne. Afspraak om 16 uur aan het poortje bij de ingang van het reservaat, nabij camping Ter Duinen.