Natuurgebied in Heuvelland heeft er 2.150 bomen bij

© EF
Redactie KW

In het Natuurpuntgebied Bronnen van Heuvelland werden dit weekend 2.150 bomen aangeplant langs de Hellebeek tussen de Kemmelberg en de Rodeberg. Bedoeling is om zo om via bosuitbreiding het historisch bosgebruik te herstellen en beide aanwezige bossen met elkaar te verbinden tot een groter geheel.

Er werd gekozen voor een ruime soortenkeuze en er werd ook gewerkt met autochtoon plantmateriaal. “Zo wordt er een grote toekomstige biodiversiteit nagestreefd,” legt Piet Hardeman van Natuurpunt uit.

In 2018 werd door het Regionaal Landschap Westhoek een veedrinkpoel aangelegd in deze extensieve weide in het kader van de instandhoudingsdoelstelling voor de Europees beschermde kamsalamander die in de directe omgeving zeker nog aanwezig is.

“Om te zorgen dat er voldoende lichttoetreding is tot deze poel wordt er een grote open bosplek voorzien in dit nieuwe bos die echter een volwaardig deel vormt van de nieuwe bosoppervlakte, daar open plekken ook veel waarde hebben in bossen,” aldus nog Piet Hardeman.

(MD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.