Twee weken geleden trok Karinina Dejonckheere in deze krant aan de alarmbel over de uitbreiding van de industriezone tussen de Melanedreef en de Jonkershovestraat. Ze meent dat extra beton voor wateroverlast zal zorgen, die op zijn beurt schade kan toebrengen aan het natuurgebied. Nu krijgt ze gedeeltelijk steun van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). "Op het gewestplan is het bos aangeduid als bestemming natuurgebied. De bosvegetatie valt onder toepassing van het bosdecreet", zegt communicatieverantwoordelijke Tom Vermijlen. "Dus ja, het bos kent de nodige bescherming. Alleen handelingen die kaderen binnen het beheer van het bos zijn toegelaten, na machtiging van Natuur en Bos."
...