https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Nathalie Van Hulle (Kind en Gezin): “Sociaal werk is onmisbaar”

Nathalie Van Hulle is sociaal werker bij Kind en Gezin. “Ik haal veel voldoening uit de succesverhalen.”© foto TVH
Nathalie Van Hulle is sociaal werker bij Kind en Gezin. “Ik haal veel voldoening uit de succesverhalen.”© foto TVH
Redactie KW

Dinsdag 16 maart is het de dag van de sociale werker. Zeker in de huidige situatie verdient het beroep aandacht en waardering. Nathalie Van Hulle (44) werkt als sociaal werker voor Kind en Gezin in regio Tielt. Ze onderstreept het belang van haar functie binnen de organisatie.

Kind en Gezin combineert de medische en sociale begeleiding van de kinderen en ondersteunt de ouders. “We werken preventief. Door een goede wisselwerking met onze sociale partners en de goede verhoudingen binnen Kind en Gezin, kunnen we gezinnen in moeilijkheden snel opsporen en hen vrijblijvend begeleiden. Ik ondersteun kwetsbare gezinnen en probeer drempels voor hen te verlagen. Veel thema’s komen dikwijls terug: de moeilijke zoektocht van kinderopvang en werk, beperkte kennis van het Nederlands of een gebrek aan een sociaal netwerk. Maar helaas ook heftige situaties zoals intrafamiliaal geweld. Dan zoek ik met de ouders naar oplossingen om de kinderen een zo veilig mogelijke omgeving aan te bieden.”

Nathalie komt vaak in schrijnende situaties terecht en dat heeft zijn impact. Maar ze haalt vooral veel voldoening uit de succesverhalen. “Ik geloof dat een sociaal werker mensen sterker kan maken. Zodra ik het gevoel heb dat een gezin zelfstandig verder kan, laat ik hen los. Zo kunnen ze hun eigen weg vinden. Ik blijf wel nauw verbonden met hen. Ik stuur dan bijvoorbeeld een berichtje om hen succes te wensen met hun sollicitatie. Ik herinner me nog een tienermama die er alleen voor stond en weinig financiële middelen had. Samen zochten we alle mogelijke oplossingen. Plots kreeg ik een berichtje van haar dat ze werk gevonden had en vlug kon starten. Dat is toch een succesje en het mooie van mijn job.”

Vereenzaming

Nathalie beseft maar al te goed de impact die de pandemie heeft op het gezin. “Ik krijg duidelijk meer vraag voor ondersteuning, zelfs van gezinnen waarvan je het niet zou verwachten. Sommige ouders zijn plots technisch werkloos en dat in combinatie met de zorg voor een boorling, kan zwaar doorwegen. Ook zie ik de gevolgen van de vereenzaming. Wij proberen er zoveel mogelijk te zijn en te luisteren naar hun zorgen.”

Als je als kersverse ouder nood hebt aan een goed gesprek, kan je altijd terecht bij de Kind en Gezin-Lijn op 078 150 100.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.